اقتصادی

نخستین محصول “دانش بنیان” جهاددانشگاهی گلستان تولید می شود

سرخط نیوز / گلستان رئیس جهاددانشگاهی استان گلستان با اشاره به عملیاتی سازی رهبر معظم انقلاب و شعار سال یوحصاد شگلستان ا.

ابراهیم شهبازی در گفت و گو با سرخط نیوز با اشاره به فرارسیدن سال نو و ایام فرخنده نوروز، اظهار کرد: سال جدید باید در اندیشه و افکار ما نگاه و مسیری جدید برای رسیدن به اهداف ایجاد کند، نگاهی که همراه با عزم و اراده است. پولادین و توام با اتکال خ خداوند منان و ادامه راه شهدای عزیزمان باشید.

وی با بیان اینکه نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب یک بار دیگر توجه به فناوری و علوم دانش بنیان را بر همگان هویدا کرد: جهاد دانشگاهی بیش از چهار دهه است که نگاه دانش بنیان را سرلوحه کار خود قرار داده و با همین تفکر فکر می کنم. است که در مرزهای دانش و نفوری حرکت کند.

جهاددانشگاهی استان گلستان با اشاره به نامگداری سالهای اخیر از طرف جهاددانشگاهی انقلاب اسلامی به طور جدی در دانشگاهی نه در شعار بلکه در عمل پیگیری و اجرا شد، بیان کرد: این به عنوان رئیس جمهور تاکید کرد که در حوزه دانش بنیان از طرف آنها است. ، وظیفه جهاددانشگاهی ، این رویش اصیل انقلاب دوچندان شده است.

شهبازی با تاکید بر این که جهاد دانشگاهی در سالهای اخیر طلایه و پرچمدار، گفتمان دارسازی ارزش و تولید دانش بنیان و شغل آفرینی است، نشان می دهد: صدها پروژه تحقیقاتی و عملیاتی دانش بنیان در حوزه تولید و موفق طرح های پروژه های خانگی تنها نمونه هایی است. چکیوچکی در این حوزه نند که در صورت اعتماد به این نهاد اصیل برآمده

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی در استان گلستان از سال 1400 در کنار مجموع ساختارهای فرهنگی خود، و به صورت عملیاتی در حوزه تولیدات بنیان دانش وارد شده است، بیان کرد: به امید و عزم و اراده جهاد جهاددانشگاهی استان گلستان. و حمایت های استاندارد و استان گلستان اولین محصول دانش بنیان جهاددانشگاهی استان گلستان تولید خواهد شد.

جهاددانشگاهی استان گلستان راه اندازی واحد تولید اسانس داروهای گیاهی در دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی مستقر در منطقه بشویلی گالیکش خبر داد و گفت: به مدد و همت همکاران عزیزم در ماه های اخیر موفق الهی شدیم افزون بر ایجاد مزرعه آموزشی و نمایش گیاهان دارویی اولین گلخانه. تخصصی را نیز با موفقیت در این مجموعه راه اندازی کنیم.

شهی با تاکید بر واقعیت واقعی و نیاز به سنجیدن واقعی میدانی برای تولید محیط زیست استانی از مسئولین استانی درخواست کرد: در کنار همه اختلافاتی که وجود دارد هدف غایت همه ما آبادگری ایران اسلامی، حفظ و حراست از کیان انقلاب، بالا بردن احساس امنیت مردم عزیز است. . . . . .

انتهای پیام