علمی و پزشکی

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

این هفته تیم عملیات “جیمز وب” برای راه‌اندازی ابزارهای “NIRCam”، “NIRISS” و “NIRSpec” چراغ سبز نشان داد و این باعث شد تا هفت حالت از ۱۷ حالت در نظر گرفته شده برای کامل عملیاتی شدن تلسکوپ فضایی “جیمز وب” آماده شود. .ود.

ابزار “NIRCam” روی تلسکوپ فضایی “زمز وب” است که وظیفه اصلی را دارد. ابزار ابزار به عنوان تصویربرداری از طول ۶. به عبارت دیگر، این ابزار، دوربین است و همچنین برای ارائه اطلاعات برای تراز دادن ۱۸ بخش آینه اصلی استفاده می‌شود و در عین حال این یک دوربین فروسرخ با ۱۰ آرایه‌ساز جیوه-کادمیمتلورید(HgCdTe) است و هر آرایه دارای نمایه ۲۰۴۸ است. در ۲۰۴۸ پیکسل است.

“حسگر هدایت ظریف و تصویرگر نزدیک به فروسرخ و بسته‌نگار بدون شکاف(FGS-NIRISS) نیز ابزاری در فضای تلسکوپی “جیمز وب” (JWST) است که یک حسگر هدایت دقیق و یک ابزار علمی را با یک تصویرگر فروسرخ نزدیک و یک وسیله‌نگار ترکیب می‌کند. می‌کند. نور را از طول موجهای 0.8 5A 5.0

“NIRSpec” یزیز یکی از رار ابزار علمی است که با تلسکوپ فضایی “زمز وب” به پرواز درآمده است. “NIRSpec” انجام‌شده‌ها نند جرمی است و می‌توان به طور مشابه صد فروسرخ نزدیک به مرم ستاره‌ها یا کهکشان‌ها را با نمایان شدن ضایعات مشاهده کرد. مشاهدات ن نیز در محدوده طول موج 0.6 میکرومتر تا 5.0 میکرومتر انجام می‌شود. امچنین دارای مجموعه‌ای از دیافراگم‌ها برای واحد اندازه‌گیری ضاً نمای بالا از منابع خارجی و همچنین یک میدان نتگرال (IFU) ب. این ابزار توسط آژانس فضایی اروپا طراحی و توسط شرکتی به نام “استریوم” (Astrium) ساخته شده است.

تلس فضایی “زمز وب” بر روی اولین کهکشان‌ها شناسایی خواهد کرد

IR ز اعلان‌های بعدی ناسا، آماده‌سازی حالت اندازه‌گیری با وضوح متوسط ​​(MIRI’s MRS)

MIRI’s MRS “MIRI’s MRS” MIRI’s MRS “MIRI’s MRS” MIRI’s MRS “MIRI’s MRS”

«آلوارا لابیانو» و «دیوید لا» که هر دو به دلیل تلسکوپ‌های فضایی هستند، می‌گویند: حالت «MRS» یکی از پیچیده‌ترین حالت‌های ابزار تلسکوپ «جیمز وب» است که از یک پله‌نگار میدان داخلی تشکیل می‌شود که اطلاعات و مکانی را انجام می‌دهد. به رور همزمان برای کل میدان دید ارائه می‌کند.

فزنها افزودند: یک بارآور، «مکعب‌های داده» سه‌بعدی را می‌کند که در هر پیکسل در یک تصویر حاوی یک عامل خاص به فرد است. ینگارها ابزار بسیار قدرتمندی برای ترکیب و سینماتیک اجرام نند، زیرا مطالعه آنها از تصویربرداری سنتی و

“MRS” برای حفظ قدرت تفکیک که در طول کوچکترین اختلاف قابل تشخیص است، ساخته شده است. “لاو” و “لابیانو” در این پست گفتند: این ابزار به اندازه کافی قوی است تا ویژگی های اتمی و مولکولی کلیدی را در محیط های مختلف مشاهده کند و در بالاترین توان خود قادر به مطالعه انتشار هیدروژن از اولین کهکشان ها خواهد بود.

MIRI’s MRS “MIRI’s MRS”

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزار در جابه‌جایی‌ها به سمت طول موج‌های بلندتر، ویژگی‌های هیدروکربن مولکولی را می‌سازد که در آن‌ها غبارآلود نزدیک می‌کند و ردپایی عناصر درخشانی مانند مانند، آرگون و نئون را می‌توان به ما درباره خواص گاز یونیزه کرد. در محیط میان‌ستاره‌های بگوید، تشخیص می‌دهد.

آنها افزودند: در فاصله نزدیک به زمین نیز “MRS” نقشه‌هایی از ویژگی‌های صدماتی ناشی از یخ‌آب و مولکول‌های علی ساده در سیارات غول‌پیکر در منظومه شمسی خودمان و در دیسک‌های تشکیل‌دهنده سیاره در اطراف ستارگان دیگر تولید خواهند کرد.

زمانی که کیفیت تصویر و هم‌ترازی فضای چند نواری به خوبی مشخص می‌شود، تیم مسئول ابزار MIRI بر روی کالیبره کردن پاسخ اطلاعات سنجی این ابزار گفته شده است که به “لا” و “لابیانو” شامل مراحلی می‌شود که طول موج و وضوح را محدود می‌کنند. درستی صحیح در هر ۱۲ میدان دید برای «زمز وب» است.

این دو دانشمند می‌گویند: ما قدرت تفکیک استثنایی “MRS” را با بخش کوچکی از یک برنامه به دست آمده از مشاهدات مهندسی واقعاً انجام می‌دهیم. زمانی که «MRS» آماده می‌شود، نقش حیاتی در برنامه‌های علمی ایفا خواهد کرد که جزو اولین وظایفی هستند که فضای تلسکوپی «جیمز وب» در خدمت نجوم انجام می‌دهد این در حالی است که تنها چند هفته دیگر تا این راه‌اندازی باقی مانده است.

46