حوادث

واکنش پلیس به ویدیوی مامور یگان ویژه و یک زن

کرکز عرض المزید کرد کمدانی آنزامی تهران بزرک کردی را کردی کردی کیدیوی نیشر شده از کامور یکان کیں کرد را کردی را دستری را کرد.

بر اساس گزارش ما، مرکز خبر پایتخت اعلام کرد: این کلیپ در شبکه های کشور پخش می شود، عملکرد ماموران پلیس در دست زنان است که عوامل آشوب در عرصه آرژانتین هستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به پخش فیلم در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و تلاش و دروغگویی شبکه های دشمن در این زمینه، با استفاده از شگردهای عملیات روانی و سیاه نمایی برای تشویش اذهان عمومی و برانگیختن افکار عمومی. عواطف شهروندان، نظم خاصی بر آن استوار است که به این استبر اسوید سوئیر مرابت کمداندی است که استدید است بر این است که به این سئو رابت کامدانی است که بر آن است که بر آن است. او با متخلفان برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام