عمومی

ورزش در هوای آلوده مجاز است یا قدغن؟

سوال اصلی تحقیق این است که آیا ورزش در هوای آلوده اثرات نامطلوبی بر سلامتی افراد دارد؟

به روگر سرخط نیوز، کربری در توییتر نویشت: «سوال از اهل فن: توی این هوا پیں‌روی‌کردن هم غدقن هست یا خیر؟ این هوا آلوده است، پس قطعاً در اتاق هایی است که ما نداریم. هوا به هر طرف جریان دارد و از بیرون وارد می شود.

کاربر دیگری در توییتی پاسخ داد: “این یک سوال خوب و یک چالش برای اهالی هنر (برای غیرهنرمندانی است که آن را می شناسند!) سازمان محیط زیست آمریکا گزارشی را در سال 2021 در این زمینه منتشر کرده است که در زیر خلاصه آن را بیان می کنم.

آنچه مشخص است این است که تحقیقات در این زمینه بسیار اندک است. در سال 2010 یک کارگاه آموزشی توسط CDC برگزار شد و همه اذعان داشتند که نیاز زیادی به تحقیق در این زمینه وجود دارد. تحقیقات در این زمینه در سال های اخیر (2021-2016) رشد قابل توجهی داشته است.

محققان دفتر تحقیق و توسعه سازمان محیط زیست آمریکا (EPA) با انجام تحقیقات کاملی 25 مقاله مرتبط با این موضوع را یافتند. این مقالات چهار حالت دارند: ۱) ورزش در هوای پاک ۲) ورزش در هوای آلوده ۳) استراحت در هوای پاک و ۴) استراحت در هوای آلوده. سوال اصلی تحقیق این است که آیا ورزش در هوای آلوده اثرات نامطلوبی بر سلامتی افراد دارد یا خیر؟ نتیجه این است که در 9 مقاله از 16 مقاله اثرات موقتی بر سلامتی مشاهده می شود و بیشترین گزارش ها مربوط به عملکرد ریه است. اما هفت تا تصریف دیگ ک روی کے کے کے و کو شرک بودن هیک درفی کی کے کے نکته جالب اینجاست که میزان اثرات منفی بر سلامتی افراد سالم کمتر از سطح ورزش با شدت متوسط ​​تا زیاد است. برای افرادی که بیماری های زمینه ای مانند بیماری های تنفسی یا قلبی عروقی دارند، هر شدت ورزش منجر به بدتر شدن شرایط سلامت فرد می شود. به طور کلی، مقاله به این نتیجه رسید که نیاز به تحقیقات بیشتر هنوز هم وجود دارد. رایگان!”

منبع: https://t.co/joo1fYkvwt

انتهای پیام