استان ها

وصول بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان مالیات در خراسان رضوی/مالیات ۹۵ درصد بودجه استان را تامین می‌کند

سرخط نیوز/ خراسان رضوی . . . . . همچنین بالغ بر 35 هزار تقسیط بدهی در استان صورت گرفته است.

احمدرضا مدبرنیا امروز، 25 اسفند ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی برگزار شد، با ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال جاری اظهار کرد: درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای استان. در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷۰۰ تومان بود. عدد در مدت مشابه سال گذشته ۵۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

. . . . .

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: شهرداری ها، دهیاری ها و مدیران خراسان رضوی در 11 ماه ابتدایی سال گذشته از محل مالیات مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 70 میلیارد تومان دریافت کرده است که این رقم در مدت مشابه سال جاری با رشد 117 درصد به 1530 رسیده است. میلیارد تومان رسید. . . . . .

بودجه ۹۵ درصد بودجه استان را تامین می‌کند

د درصد از بودجه استان توسط اداره امور مالیاتی خراسان تامین می‌شود و مشکلی مشکلی دارد.

وی بیان کرد: همچنین در سال جاری در حوزه استرداد مالیاتی که شامل اعتبار و اعتبارهای مازاد بر پرداخت است، حدود 400 میلیارد تومان است که این رقم در سال گذشته 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره فرارهای مالیاتی در استان گفت: از آنلاین ماه سال گذشته و در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم ادارات با نام اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی به منظور افزایش خوداظهاری و شفافیت در امور مالیاتی در استان تشکیل شد. کاکنون ۷۷ مورد پرونده بازرسی قرار گرفته است. . . . .

. . . . . منین در سال جاری بر ۳۵ هزار تقسیط بدهی در استان صورت گرفته است.

وی در مواردی انجام شده در سال جاری و موفقیت در اخذ مالیات از شرکتی که مالیات خود را به خارج از استان پرداخت می کند، گفت: در سال جاری 42 فقره انتقال پرونده های مالیاتی شرکت ها به استان صورت می گیرد که از این تعداد حدود 24 می شود. بهن به استان انتقال پیدا کرده و پرونده آن مورد حسابرسی و بررسی قرار دارد. چمچنین هفت پرونده از این تعداد مربوط به مودیان بزرگ بوده که در حال بررسی است.

صم وصولی خراسان رضوی از پرونده های ملی بررسی شده حدود 583 میلیارد تومان است

. . . . . در مجموع از پرونده های ملی در تهران و خراسان رضوی حدود 583 میلیارد تومان سهمیه وصولی مربوط به خراسان رضوی است.

. . . . . زمچنین از این تعداد حدود ۶۰ رار روند به صورت سیستمی قطعی‌سازی می‌شود.

. . . . .

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گزارشان کرد: در سال 98 اگر شخصی که اظهارنامه مالیاتی خود را به مبلغ 28 میلیون و 500 هزار تومان تحویل دهد، از پرداخت مالیات معاف بودند. در سال جاری این مبلغ 36 میلیون تومان تعیین شده است. . . .. .

۴ میلیون و ۷۰۰ دستگاه کارتخوان در کشور تعیین تکلیف شده است

مدبرنیا با اشاره به دستگاه های کارتخوان فعال در کشور تاکید کرد: حدود 11 میلیون دستگاه کارتخوان در سطح کشور فعال است که تا حدود چهار میلیون و 700 هزار مورد از این تعداد تعیین تکلیف شده و به پرونده های مالیاتی متصل است. سه میلیون دستگاه کارتخوان نیز غیرفعال شده و مابقی در درست بررسی است. گمین اگر دستگاه کارتخوان با حساب مالیاتی متناظر نباشد، غیرفعال خواهد شد.

وی ادامه داد: کلیه حساب های بانکی همراه با حجم پول در آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند اما تراکنش ها به هیچ وجه مشمول پول نمی شود، مگر اینکه منشا درآمد داشته باشد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به خبرنگار سرخط نیوز درباره شرایط برخوداری از معافیت مالیاتی موسسات خیریه خصوصی عنوان کرد: اعطای معافیت مالیاتی مستلزم ارائه گزارش مالیاتی و ارائه دفاتر، اسناد و مدارک است. بنابراین اگر فعالیت های شخصی در موسسه خیریه در خارج از بند ه ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و اظهارنامه مالیاتی را به همراه اسناد و مدارک خود تحویل می دهد، به نرخ صفر مالیات می رسد.

. . . . . مشروط بر اینکه پروانه اخذ شده از شهرداری در سال 95 به بد باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که شخصی خود سازنده ساختمان نبوده و در قالب پیمان در خدمت کارفرما باشد، ارسالی به کارفرما مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و این مالیات از کارفرما اخذ خواهد شد. . . . .

انتهای پیام