علمی و پزشکی

وضعیت «وبا» در ایران / افزایش بیماری در برخی کشور‌های همجوار


اداره بیماری‌های منتقل شده از آب و غذای وزارت بهداشت با اشاره به کاهش دسترسی به آب آشامیدنی سالم تهدیدی برای گسترش بیماری وبا در منطقه، گفت: دسترسی مناسب به آب‌های بهداشتی سالم، جمع‌آوری و دفع بهداشتی درمان، رعایت بهداشت فردی و. .. . . . .