عمومی

وظیفه آحاد ملت زنده نگه داشتن یاد شهدا است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتی آنلاین، امیر سرتیپ دوم فولدی شامگاه دوشنبه در کیکیه 565 شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قم که در کرکز فقهی امامه تهار.ع) عرض المزید شد ایشتر داشت: گفت: به رستبرا شهید بردانی بری مدینگی دین خدا، خلات کلعت است که فیتکر آن نسیب شهدا شده است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: امروز اقتدار نظام اسلامی ایران از دنیا رفت.

وی تکید کرد: دوشمان تولّه می‌کندن یاد و خاطره شهدا به بوته فلمسنی شود که وستیک احاد ملت است تا تا عاد و خاتیره شهدا است تا علی و کتیره شهدا.

امیر فولادی عنوان داشت: دیدار شهدا مهم است و راهکار برای خواندن ابعاد زندگی شهدا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

راه و رسم زینگ تعالی بکش را باید از شهدا بیاموزیم

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ادامه داد: نکات بارز زندگی شهدا را باید از شهدا خواند و آموخت.

وی گفت: در کنگرس ملی شهدای استان قم، 5 یادوره برای 565 ستاد شهدای استان در استان قمشهدایی. امروز، نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی دفاعی و نیروی دریایی برگزار شد.

امیر فولادی دادست: کلبروبی و عطر افشانی Mazar Shahada، دیدار کهدا به شهدا، نامه ای به نام شهدا و نسب تمسل عنان در برکی اعبر، استودی بر روی روی. وسيتنامه شهادت و روایت در مدارس استان قم بر اساس سبک زندگی از جمله اقدامات ارتش است.

رئیس سازمان حفظ روز و نشر ویریت‌های دفع حق استره کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد: بردن نام شهدا و راد راه شهدا. فیتکر است و باید تلینیم تا از از شهدای عقبیم.

وی بیان کرد: معتقدیم شهدا در زمان حیات خود با بدن خود از ارزش های خود دفاع کردند و امروز نیز یاد و خاطره شهدا می تواند جامعه را در برابر خیانت دشمنان بیمه کند به طوری که برگزاری جلسات و کنگره های ایثارگران باعث خواهد شد. فرصتی باشد برای تجدید میثاق با آرمان های شهدا.

امیر فولادی افزود: باید قدردان خانواده اکثر شهدا باشیم و درس ها و پیام های شهدا را فراموش نکنیم و در مسیر آنها حرکت کنیم.