عمومی

پاوه نیازمند برنامه‌ریزی براساس شرایط و امکانات موجود است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، اردشیر رستمی بعد از ظهر یکشنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان پاوه اظهار کرد: مردم شهرستان پاوه دوستدار و حافظ محیط زیست خود هستند و برای رفع مشکلات مشارکت فعال دارند.

وی اوو: امروز در .اینگان یمدلی و همکاری و مشارکت مردم را مشاهده کرده و وظیفه‌های دود می دانم چهر چه در توان دارم برای توسعه .اینگان .ار .رم.

سرپرست فرمانداری پاوه توضیح داد: مسئولین شهرستان پاوه باید برای رشد و توسعه بیشتر پاوه

رستمی بیان کرد: تعاونی های روستایی در شهرستان پاوه باید توسعه پیدا کند و محصولات تولیدی و بسته بندی شده شهرستان باید برچسب سیب سلامت را دریافت کند و مدیری در این راستا کمک کند.

ی ادامه داد: مجوزهای مجرد، کار در رشهان پاوه باید با سرعت بیشتری بگیرد

سرپرست فرمانداری پاوه گفت: بسیاری از قوانین و مقررات کشور با وضعیت، شکل، فراز و فرودها و توپوگرافی شهرستان پاوه همخوانی و پوشانی ندارند و هم چنین بر اساس شرایط موجود برنامه را باید بررسی کنند. ریختن نند.

رستمی اضافه کرد: نبود پایگاه دامپزشکی در .اینگان . . . .