اقتصادی

پای محدودیت‌های چین روی گردن رشد اقتصاد جهانی

سیاستگذار بانک مرکزی ژاپن امروز (چهارشنبه) با هشدار نسبت به گسترش پیامدهای عناوین ناشی از افزایش موارد استفاده به سویه ام کرد: محدودیت های کووید صفر چین ممکن است با بلندترنکردن اختلالات زنجیره تامین و فشارهای تورمی جهانی بر رشد تاثیرگذار جهانی باشد.

به گزارش سرخط نیوز به نقل از رویترز، این اظهارات به دنبال هشدار ماه گذشته کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی موضوع پول، مبنی بر این عنوان شد که چین باید صفر کووید را برای مقابله با همه گیری، با توجه به سویه های بسیار مسری امیکرون، بیان کند. ارز مجدد کند.

تویوآکی ناکامورا، عضو هیئت مدیره گفت: اقتصاد چین، بازار و کارخانه جهان است و سیاست های پولی انقباضی برای بانک مرکزی ژاپن زودهنگام است زیرا تورم و رشد دستمزد در مقایسه با اقتصادهای دیگر ضعیف است و احتمالاً شرایط برای ژاپن و اصلاح سیاست های پولی ارائه نشده است.

ناکامورا گفت: . . . . . .

ژاپن از افزایش قیمت جهانی کالاها در امان نمانده است و نرخ تورم عمده فروشی به بالاترین حد خود رسیده است اما قیمتهای مصرف کننده در دسامبر نسبت به سال گذشته تنها 0.5 درصد افزایش یافته است که بسیار کمتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی ژاپن بود زیرا رشد اندک است. دستمزدها بر مصرف تاثیر می‌گذارند و رشا را به افزایش قیمت‌ها منصرف می‌کند.

انتهای پیام