استان ها

پیام تسلیت سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در پی درگذشت مرحوم هیبت الله غفاری پیشکسوت عرصه مطبوعات

به رابور استان کارامهال و بختیاری

אנא ללה ו אנא אליה רגייוןון

پیام تسلیت فیلم کل فارگن و رشد اسلامی کاحمهال و بختیاری در پی درگذشت.

انتشار خبر درگذشت مرحوم هیبت الله غفاری از فعالان رسانه ای و مطبوعاتی استان چهارمحال و بختیاری که عمر خود را در عرصه رسانه سپری کرده و در عرصه رشد و ارتقای جایگاه خود تلاش بی پایانی داشته است موجب تاسف و تاسف شد. و تاثیر

ينجاب تسليت به هنده يشان جناب آقای محسن غفاری برای یک گفران الهی و برای بازماندگان سبر جمیل از حدوانه عالی مسیلت می‌نایم.

46