عمومی

پیروزی هندبال ذوب آهن در حضور هواداران بانو – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

. . . . .

ذوب نن مصاف را ر آغاز کرد و با چندین دفاع خوب و عمل به اختلاف چهار امتیازی را در امتیاز ۸ ایجاد کد.

ذوب ن در ادامه اختلاف را ر نیز کرد و در مقطعی از نیمه اول موفق به ایجاد اختلاف ۸ امتیازی شد.

نیمه اول حا حمله ذغال سنگ طبس رمراه موضوعی بود که باعث شد این تیم مانع از افزایش اختلاف بن را به دد.

نیمه دوم با اجرای متعدد ذغال سنگ آغاز شد و آنها با حمله شش نفره سعی کنید در کاهش اختلاف وجود داشته باشد، موضوعی که باعث شود در مقاطعی خالی شود و ذوب آهنی‌ها یزیز ما ستفا استفاده کنید.

اما طبسی‌ها در ادامه آرا زیازی منطقی در حمله و عملکرد فوق‌العاده ارائه می‌کند فوق العاده دروازه .ان موفق شدند حساب کار را به ۲۲ بر ۱۹ و اختلاف سه عددی برسانند.

. . . . .

در شیهاشیه:

سرمربی ملی هندبال در ورزشگاه ملت تیم حاضر شد.

رئیس فدراسیون نظاره نیز با هیئت رمراه نظاره اسن مسابقه بود.

. . . . .

یکی دیگر از هواداران ذوب ن در پایان پایانی بازی در وسط یمین حاضر شد و در برگزاری بازی برگزار شد.