عمومی

چاره‌ای جز به روز کردن خود نداریم

سرعت تغییرات زمان، تغییر شرایط و فرصت ها و رشد تکنولوژی شگفت انگیز در همه عرصه ها به ویژه در سیستم رسانه ای و ارتباطی به حدی است که زندگی امروزی از بسیاری جهات با دنیای گذشته متفاوت است. روزهایی که یک شهر و اخبار به آنها می رسد، اما اکنون ارتباط بین مردم در سراسر جهان آنی است، اما امروزه این روش ها بسیار متنوع است و می توان از طریق گیرنده هایی که همه دارند درخواست ها را برای او ارسال کرد و تأثیرگذاری را انجام داد. شما کاملاً منزوی خواهید شد. دستور قرآنی «و عدّوا لهم ماستتعتم من قوّه»، ناظر به همین منائست. نبرد فرهنگی از این هم پیچیده تر است…

روزامدی نه تنها در ابزارها و روش هاست، بلکه باید محتوا را به روز کرد، باورها، درس های تربیتی و اخلاق فردی و اجتماعی، رویارویی اندیشه با افکار دیگر، باید با شرایط روز جامعه و جهان همخوانی داشته باشد. با نثر سنگین، متون طولانی و بحث های فلسفی دشواری که افراد کمی می فهمند و علاقه مند به خواندن و گوش دادن به آن هستند، ارائه نشود. و هر بار در دسترس است، نه فقط در کلاس یا کنفرانس و مناظره. روآن، هر لحظه زنده، او می تواند به وظیفه خود عمل کند و مردم بتوانند با او در تماس باشند و از او بخواهند که مشکلات و مشکلاتشان را حل کند. کلاس و کنفرانس تنها یکی از ابزارهای معلم و واعظ امروزی است.

امروزه ما در فعالیت های مذهبی امری اجتناب ناپذیر هستیم زیرا مخالفان و دشمنان این فعالیت ها کاملاً خود را به روز کرده اند و از زمین و زمان و هوا مخاطب را پوشش می دهند و مطالبات آنها را برای جذب آنها نمایندگی می کنند. نمی توانند رقیب باشند.این نسل را برای تعلیم و دفاع از معارف دینی تربیت کنید.این وظیفه پاسداران فرهنگ دینی است.یادگیری مهارت های نسل جدید ضروری است. اگر افراد مهارت های متعددی داشته باشند می توانند در جبهه های بیشتری خدمت کنند و تاثیرگذار باشند یا تحت تاثیر آن قرار بگیرند و این ضایعه بزرگی است زیرا حتی یک نفر قربانی کفر جان خود را از دست داده است.

در روز امدی، به از از های که می توانی از آن ها می توانم بگویم. رحمن الرحمن، خلق الانسان، علّمه البیان) و در مدر خرحت نوسندجی و قلم( الذی علّم بالقلم) هذه است!متن های طولانی و پیچیده. استدلال ها باید جای خود را به متون کوتاه، هنرمندانه و موثر بدهد.

6565