علمی و پزشکی

کرونا در جهان/ مرگ ۱۴۲۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته + جدول تغییرات

به گزارش شفاف، بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی “worldometer” تا صبح امروز 533 میلیون و 578 هزار و 589 نفر در جهان به ویروس کرونا (کووید19) مبتلا شده اند که از این تعداد، 6 میلیون و 315 هزار و 786 نفر جان خود را از دست داده اند. را از دست داده اند.

از مجموع تعداد مبتلایان در جهان، کاکنون 504 میلیون و 544 هزار و 484 نفر بهبود یافته و نتایج این بیماری را شکست.

آور آمریکا با بیشترین تعداد مبتلایان در جهان با افزایش 95 هزار و 4 بیمار در 24 ساعت گذشته، به مجموع 86 میلیون، 146 هزار و 955 مبتلا رسید. یک‌اکنون یک‌میلیون و 32 وار و 410 بیمار مبتلا به وویید 19 در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

کشور هند پس از آمریکا در رده دوم جهان قرار دارد که با افزایش 4 139 بیمار در 24 ساعت گذشته، به مجموع 43 میلیون و 165 هزار و 738 بیمار رسیده است، در این کشور 524 هزار و 641 نفر جان خود را از دست داده اند. اثر طرح از دست داده‌اند.

کشور برزیل به‌عنوان سومین کشور جهان با افزایش 40 هزار و 979 بیمار در 24 ساعت گذشته، به مجموع 31 میلیون و 60 هزار و 17 بیمار مبتلا شده است، در این کشور 666 هزار و 848 نفر جان خود را بر اثر نقاشی از دستان خود رنج می‌دهند. داده اند.

فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و رر هنوبی نیز به‌ترتیب 29a 29 میلیون و 545 هزار، 397، 26 میلیون، 422 هزار، 135، 18، 89 89، 5 89، 5 89، 30 وار و 313 نفر از افراد در رده‌ها هستند. تا هشتم جهان قرار گرفته اند.

کشمچنین ایتالیا 17ا 17 میلیون 44 440 هزار 23 232 بتلا ت رت نیز 15ا 15 ی ی ن ن 72

82 ح اداد بهبودیافتگان نیز آمریکا ه هند و برزیل به‌ترتیب 82ا 82 یا 82 یا 82 30ا یاا یا 82 یا 82 یا 82 یام یام ی 82ا 82 یا 82 یا 82 یا 82 ی 82ا 82 یا “

جدول زیر آخرین تغییرات تعداد مبتلایان، تی‌هوتی‌ها و بهبودیافتگان در سطح جهان را (مربوط به ساعت گذشته) نشان می‌دهد:

,رونا,

ننا پیام /