استان ها

گازبهای مددجویان در قزوین رایگان می‌شود

به روگر از قزوین از قزوین; علی حاجتی پور مدیر شرکت گاز استان قزوین گفت: امضای این تفاهم نامه برای سه سازمان شرکت گاز، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی امام خمینی (ره) یک کار و تلاش مشترک در راستای مسئولیت اجتماعی است. اجرای صحیح، نظارت دقیق و کمک و کمک هدفمند به خانواده های کم درآمد و کم درآمد.

وی برای اجرای این تفاهم نامه 50 میلیارد ریال اعتبار ذکر کرد و افزود: برای هر یک از کارگران 60 میلیون ریال برای اجرای لوله کشی داخلی منازل در نظر گرفته شده است.

حجتيـــور با حقيقت به وسفيق استاني شركت غاز استان قزوين در تعليم كاز به استان به شاهدين استان به شاهده استن به كروزهاي كاميتي ايمد امام خميني (رحمه) و بهزيستي به شركت گاز استان مي‌شوند مي‌شوند تعليم انشواب غاز بري انها و رايگي ب. روست روست به شرکت به کاز کاز بهاء بری انها رایگی کاکسود می شود.

این جایگاه تعداد مصرف کنندگان زیر پوشش گاز طبیعی بیش از 5000 و 198 کلمه را بر عهده دارد و ادامه داد: میانگین مصرف گاز طبیعی در این تعداد بیش از 11 میلیون متر مکعب در سال بوده و طی 7 ماه گذشته بیش از 245 مصرف کننده به جامعه گاز استان قزوین پیوسته اند.

همچنین ناصر ظهیری مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین و دکتر علی دهباشی پور مدیر بهزیستی استان قزوین نیز آمادگی خود را برای اجرای این تفاهم نامه اعلام کردند.

48