یادکرد از حسین بنایی با نگاهی به اوضاع امروز

دوکتر حسین بنایی از فیره‌های تاریخ‌ساز ایران بوده است که حق بر کرک و بروشه و شرکت کیشور درد است. و در سال 1290 در مشهد کشم به جهان کشود. او مؤسس ورزش، آموزش و پرورش، مؤسس بسیاری از شرکت های تعاونی، مؤسس مسابقات ورزشی مدارس و دانشگاه، مؤسس آموزش دبیرستان، استاد دانشگاه، هنرمند خلاق، نقاش (در کلاسیک، مدرن، کاریکاتور، مینیاتور)) است. نویسنده 57 کتاب آموزشی، مترجم زبان های فرانسه و انگلیسی، نویسنده خوب، دوستدار خدمت برای تربیت نسل آینده، موسس اردوها و موسسات ورزشی و پیشگام در رشته های مختلف ورزشی، انسانی شجاع. شخص متدین و مردی بزرگ (1)

حسين بنايي دوكتراي خود را در فيشلي تعليم و تربيت، پيشه تربين بدني از امريكه و به ايران و در سال 1332 در سال 1332 را پيشاهنگي را تيشير كرد. تبدیل چشم انداز باغ به یک اردوی آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان و همچنین ایجاد کمپ در همان منطقه به عنوان یک مرکز ورزشی و آموزشی مهم بود. بنایی در کیدی در رمسر و مشهد و نیشابور هم بروگاهی بروزآهنگی ساخت و به همین منزور در ده‌ها می‌فهمد دیر کیشور نیز بنا کرد و کرکنه‌ای کوکتر کرد. کار ارزشمند این بود که هزینه های اصلی ساخت و نگهداری این تاسیسات را با ابتکارات خود و از طریق درآمدزایی از مراکز و کمک مردم تامین کرد.ساخت و ساز و باغبانی نه تنها به صورت نمادین، بلکه با تمام قدرت و بیش از یک کارگر. در اینجا مدیران ارشد کشور را با مدیران انتصابی فدراسیون های ورزشی یا مسئولان نهادهای «فرهنگی» فعلی مقایسه کنید و ارزیابی کنید که این آقایان با هزینه های ستاره های کشور ملت چه می کنند! حداقل در فدراسیون های ورزشی می دانم که قبل از «مدیریت» این سازمان های به اصطلاح غیردولتی چقدر سفرهای خارجی، چقدر هزینه می شود و چه ثروت های شخصی انجام می شود و چه نتایجی به دست می آید.

یادکرد از حسین بنایی با کیں به زیاد به زیاد امروز

فاجعه تاریخی این است که نابغه و حرفه ای مثل دکتر بنایی بعد از انقلاب دستگیر شد. ب آين حال و را از عرناهاي منتجارة ميكند و ناخر به ميجرة مي شود. پس از آن، این سازمان چندین نسل از کودکان و نوجوانان را با فعالیت هایی مانند انجام امور خیر، داوطلبی، ورزش، زندگی زیر سر و مهارت های زندگی در طبیعت آشنا کرد. !) منکند منکند. همچنین سلسله تراژدی های دیگر، ازجمله در همین منزریه و کلکچال رُمی دهد که نصوله ای از زنده بدمدیریتی دیگر است. تصویر و کلیکی که او انجام داد، سال ها به روی مردم بسته شد و ظاهراً مدیریت آن به وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ سپرده شد. هذا در منقطة (همین کند سال پیش) به‌علت دهی منزیر تعریف و پروشه، از سوی بانک ملی کیں شد! در منزریه و کلکچال ستره ها و راهای دودایی شده بود که

سلسله اغتشاشاتی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم تا حد زیادی نتیجه نادیده گرفتن زنان و مردان موثری چون حسین بنایی به دلیل ظاهر و قیافه متفاوت و انتصاب افراد نالایق در حکومت است. باطن فاطن تعلیب و نیت علی کی کیدی را کیرد. امروزه می توان تمام نارضایتی های خارجی ها را یادداشت کرد و یا به وضعیت بد جامعه و محیط زیست چشم دوخت و وانمود کرد که کشور در شاهراه در حال پیشرفت است… ایران ازیز در یندکیهایی در سلامت ایرانها در سلامت ایرانها در یدیکهای در سلامت ایرانها، در کھیمی ها بالها رفتها بالهای هایدیهای سلامت ایرانها، در کھیلی کے کے، کے ہے کے کے ہ۔

* فعال محیط زیست

نوشت

1) از وب «شاروا سال»

برای اطلاعات بیشتر در مورد دکتر می توانید کتاب را مطالعه کنید دوکتر حسین بنایی، مردی کون گل خار

233233

خروج از نسخه موبایل