عمومی

یافته‌هایی غیرمنتظره درباره استامینوفن – سرخط نیوز

تحقیقات نشان می دهد کسانی که از استامینوفن استفاده کرده اند بیشتر از دیگران کارهای خطرناک انجام می دهند.

بر اساس گزارش ما، فرادید «استامینوفِن، که با نام پاراسِتامل هم می‌شود و به‌طور وسیعی می‌نویسد برندهایی با عنوان تایلِنول و پانادُل به فروش می‌رسد، می‌تواند احساس خطر کند و روحیه خطرپذیری را نیز در مصرف‌کننده افزایش دهد. طبق مطالعه ای که در سال 2020 تغییرات رفتاری افرادی را که تحت تأثیر این داروی بدون نسخه بودند مورد بررسی قرار داد، ظاهراً استامینوفن باعث می شود افراد هنگام انجام کارهای خطرناک کمتر احساسات منفی را تجربه کنند. بالدوین ویِی، دانشمندِ عسبِشناس، از دانشگاه بالدوین، می‌گوید: از آنجایی که تقریباً 25 درصد از جمعیت آمریکا هر هفته استامینوفن مصرف می کنند، کاهش درک خطر و افزایش خطر می تواند تأثیرات مهمی بر جامعه داشته باشد.

این یافته ها بخشی از مطالعات پیشرفته است که اثرات استامینوفن را بر کاهش درد در فرآیندهای روانی متعدد نشان می دهد و تحمل فرد را در برابر ضربه و افزایش همدلی افزایش می دهد. این دارو همچنین با عملکردهای شناختی تداخل دارد. این تحقیق همچنین به طور مشابه نشان می دهد که توانایی احساسی فرد برای درک و ارزیابی خطر با استفاده از استامین ها مختل می شود. اگرچه این اثرات ممکن است جزئی باشند، اما با توجه به اینکه استامینوفن یک ماده دارویی است که در حداقل 600 داروی بدون نسخه و بدون نسخه فقط در ایالات متحده استفاده می شود، این اثرات مهم است.

در یک سری آزمایش که او و همکارانش روی 500 دانش آموز داوطلب انجام دادند، تأثیر مصرف یک دوز 1000 میلی گرمی استامینوفن (حداکثر دوزی که یک بزرگسال می تواند در یک زمان مصرف کند) به طور تصادفی بر روی شرکت کنندگان اندازه گیری شد. روی کریکری آنها درد در مقابل، تعدادی از شرکت کنندگان به طور تصادفی مواد مخدر مصرف کرده بودند.

در هر کدام از آزمایش‌ها، باید روی صفحه کامپیوتر یک بادکنک، بدون باد را باد می‌کردند، هر یک‌باری که بادکنک می‌شد، آن‌ها مقداری پول خیالی را به دست می‌آوردند. به آنها گفته شد که می توانند بالن را منفجر کنند تا پول بیشتری به دست بیاورند، اما مطمئن باشند که بادکنک باقی نمی ماند، زیرا پول خود را از دست می دهند.

نتایج نشان داد که دانش‌آموزانی که استامین مصرف می‌کردند در مقایسه با گروهی که دارو مصرف می‌کردند محتاط‌تر و ریسک‌پذیرتر بودند. در واقع، افرادی که استامین مصرف کرده بودند بیشتر از گروه کنترل بادکنک ها را باد می کردند.

وِی میگید: «اگر اهل ریسک نیستی، چند بار بادکنک را باد می کنی و بعد پول را می گیری، چون نمی خواهی بادکنک را رها کنی و پولت را بدهی». اما آنچه ما فکر می کنیم این است که کسانی که استامین ها را با بادکنک های بزرگتر مصرف می کنند، نگرانی کمتری دارند و احساسات منفی کمتری در مورد اندازه آنها و احتمال ترکیدن آنها در اثر وزش باد زیاد دارند.

علاوه بر این آزمایش، از شرکت کنندگان خواسته شد تا در یک نظرسنجی شرکت کنند و ریسک خود را در سناریوهای احتمالی مانند شرط بندی روی تمام درآمد برای یک روز در یک مسابقه ورزشی، پرش بانجی از روی پل بلند یا رانندگی بدون کمربند ایمنی ارزیابی کنند.

در یکی از این بررسی‌ها مشخص شد که مصرف استامینوفن درک خطر را در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل کاهش داد، اما در سایر بررسی‌ها تغییری در درک خطر مشاهده نشد. ام در کل، تیم رویهمرفته کے رویهمرفته کوبتها کروی‌همرفتها کوبتها و سوریکها ایکا این است که بین استمینوف استمینوفن و دانزین رکترینی سلاه کشمگیری درد; اگرچه این اثرات جزئی هستند.

آنها گفتند که تایید می کنند که اثرات واضح این دارو بر ریسک پذیری را می توان از طریق انواع مختلف فرآیندهای روانی مانند کاهش اضطراب تفسیر کرد.

محققان توضیح دادند: “شاید به این دلیل است که گروه کنترل پس از مدتی اضطراب بیشتری را در مورد ترکیدن تجربه می کند. وقتی اضطراب افزایش می یابد، از تلاش دست می کشند. استامینوفن میک کیـرک را کے کے کے کے را را در عرض المزید میکتر».

این تیم می گوید که در تحقیقات آینده بررسی خواهد شد. محققان بدون شک نقش این دارو را در کاهش درد در مطالعات بعدی بررسی خواهند کرد، زیرا برخی از مطالعات اخیر نشان داده است که در بسیاری از شرایط پزشکی، این دارو هیچ اثری برای تسکین درد ندارد و در واقع بی اثر و برتر است و هیچ جانبی ندارد. اثرات علاوه بر این می تواند مشکلات بیشتری را برای سلامت فرد ایجاد کند.

با وجود جدی بودن این یافته ها، استامینوفن نیز یکی از پرفروش ترین داروها در جهان است و سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یکی از ضروری ترین داروها معرفی کرده است.

وِی میگوید با توجه به هیونتها اخترین اهرا استامینوفن باید اهراین این استماینها را بیشتر کرد. تحقیقات بیشتری باید در مورد اثرات استامینوفن و سایر داروهایی که تجویز نمی شوند و خطر مواجهه با افراد انجام شود.

منبع: Science Alert

انتهای پیام