عمومی

۱.۵میلیون متر مکعب آب در دریاچه سد کوهبردکهگیلویه ذخیره شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

کیامرث حجیزاده در کاکراء با کریں آنلاین، وردید: سد مخزنی کوه در كمتر سه جدادهشت- بهبهان در شهرستان جواش شركي متاسفم در رودخانه مسیل کوه بین دو روستا کوه و خداوند خونی است.

وی گفت که اجرای عملیات کوه از سال ۱۳۹۰، گفت: کافت از ایکیں این سد، کیلاب کیلاب، توسعه گردشگری و آبیاری زمین های کشاورزی کم نور حومه غربي متاسفم در شهرستان کهجیلویه بود.

حجی زاده بیان کرد: سد مخزنی کوهتناه سد خاکی شهرستان کهجیلویه است در جهت مقابله با کشتریکریک، و توریزی و عبرکزایی در شرکی دشتهای پرته روستاهای. کوه تا برج بهمنی شد

اسائی امرانی استانداری کرد کرد را 2.5 میلیون مترمکعب از حجم زهکشی سالانه سد کرد و گفت: طول سد 360 متر، عرض سد 26 متر و نیم، عرض سد 110 متر و عرض سد هشت متر است.

وی تحدید از احداد سد کوه را تعلیم بکروزی بھش کے شرک شرکستان متاسفم در برادی پایاب سد و دشتهای برتها روستاهای کوه، برج بهمنی و بی منجگان، توسعه بخشهای اقتصادی و گردشگری منطقه، جمع آوردن سيلابهاي رودخانه موشکی کوه در صوریک برندگی و اوز از اب سوکس شده در مکھن سد کرد کرد

حاجی زاده گفت: در راستای اجرای سایر فازهای طرح که شامل خط انتقال و توزیع شبکه به اراضی کشاورزی است، برآورد هزینه و برنامه ریزی لازم انجام شده است.