علمی و پزشکی

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

به گزارش شفاف، به نقل از القدس العربی، حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه‌ای به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی آوارگان در ۲۰ ژوئن عنوان داشت: نزاع و خشونت و بحران‌های دیگر در جهان، باعث آواره شدن ۳۶. 5 میلیون کودک از خانه‌هایشان در سال 2021 منتشر شد و این بالاترین آمار از زمان جنگ جهانی دوم ثبت شد.

در این بیانیه آمده است، طبق این آمار، ۱۳۷ میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود ۲۲.۸ میلیون کودک در داخلشان به دلیل نزاع و خشونت از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

طبق این بیانیه، این آمارها شامل کودکان به دلیل بحران‌های زیست محیطی و کسانی هستند که

یونیسف کودکان را افزایش می‌دهد، افزایش تعداد بحران‌های پی در پی از جمله درگیری‌های شدید در افغانستان و تغییر وضعیت در کنگو یا در یمن و بحران‌های مرتبط با تغییر آب و هواست که به افزایش تعداد کودکان آواره می‌شود. از 2.2 میلیون کودک در سال گذشته انجام شده است.

در این بیانیه آمده است، یک موم کودکان آواره شده در آفریقا در ننوب صحرا و چه رام آنها در اروپا و آسیای مرکزی و 3 درصد است. یونیسف در این بیانیه خود را از مردم خواست تا به نسبت خود نسبت به حقوق کودکان آواره شده و مصون نگه داشتن آنها در مقابل تبعیض و ارائه حمایت برابر با همه کودکان از هر کشوری پایبند باشند.