بین الملل

۳.۵ میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند

رئیس سازمان خصوصی سازی:

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 3.5 میلیون نفر از اقشار کم درآمد که هنوز سهم عدالت خود را نگرفته اند به زودی صاحب سهم عدالت می شوند.

به گزارش خبرگزاری آنا، حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد: با ابلاغ آیین نامه مربوط به واگذاری سهام عدالت به مردم، واگذاری سهام عدالت به مردم بلافاصله آغاز می شود. .

به گفته وی، سهامداران حقوق صاحبان سهام به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول، بخش های تحت پوشش نهادهای حمایتی که فاقد حقوق صاحبان سهام هستند. 3.5 میلیون نفر هستند.

بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد، با واگذاری سهام تعدادی از شرکت های دولتی، سهام 3.5 میلیون نفر به ارزش روز 10 میلیون تومان به دادگاه منتقل می شود.

آين‌نامه به وافعدي سهام عدالت آن اقشر به صوف دولت رشته و در سرگرمي هيات استبرام مسوبات مجلس است. بلافاصله پس از تصویب هیئت مذکور ، कार वगदी सहाम आलादा बेह इन षार बेरे सर बेरे सरण.

بخس دوم جاماندگان سهام علداد، سایر بخش های درآمد 6 ده کاهش یافته است که تعداد آنها هنوز مشخص نشده است. افراد مشمول این بخش با هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت کار مشخص خواهند شد.

انتهای پیام