برترین های کسب و کارعمومی

کمیسیون ماده 100 چیست؟

در این نوشته قصد داریم در مورد کمیسیون ماده 100 توضیح دهیم. مهمترین هدف بزه یده یا مهمترین هدف از برپایی نظام دادرسی جبران حقوق بزه دیده و اجرای عدالت در مورد او است حقی که اگر رعایت نشود نظام دادرسی را به یک نظام پوچ و بیهوده تبدیل خواهد کرد. چه برای اشخاصی که ملک خود را فروخته و به پول تبدیل کرده اند و چه برای اشخاصی که صاحب ملک شده اند این معامله دلنشین است، وظیفه و مسئولیت وکیل ملک متخصص و مجرب رفع مشکلات و مسائل حقوقی خرید و فروش املاک، رهن، اجاره و سرقفلی انواع املاک مسکونی، اداری و تجاری است. وکیل املاک، از حقوق شخص در مورد مسائل مالی و دعاوی که مربوط به املاک هستند، دفاع می کنند. بهترین وکیل ملکی در تهران به فردی اطلاق می­ شود که به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری درباره مسائل مالی و دعاوی اموال غیر منقول به دفاع از موکل خود می­پردازد. در بند (3) از ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به حق استفاده از مترجم اشاره دارد که بزه دیدگانی را که زبان دادرسی را درک نمی کنند در برمی گیرد. ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم توجه داشته است و برآن تآکید کرده است. صندوق امانی که یکی از دست آوردهای مهم و جدید دیوان کیفری بینالمللی است، با هدف تسهیل توزیع مبالغی که در نتیجه محکومیت متهم توسط دیوان گرفته می شود، تاسیس شده اند.

کمیسیون ماده 100

امام علی(ع) در سخنان خود به ضرورت مقابله با ظالم و یاری کردن بزهدیده همواره توصیه می کردند و می فرمودند: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا ؛ دشمن ظالم و یار ستمدیده باشید(عبده، 1398: 76).در حدیثی دیگر به جایگاه حقوق بزه دیدگان و ستمدیدگان اشاره می کند که هدف اصلی خود را احقاق این حق بیان می کند: «خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبوده، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند»(نهج البلاغه). او گفت: «سوال اصلی اینجاست که چرا همه این مستندات کمیسیون ماده 100 کنار گذاشته شده است و راننده را مقصر صد درصد اعلام کردهاند. نظام حقوقی اسلام با قواعد فقهی جبران هرگونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل « تسبیب» و «لا ضرر» ورود خسارت، مقصر نباشد. برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

خداوند متعال صراحتاً در قرآن کریم در حمایت از بزه دیده و مظلوم فرموده است: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما ؛ خداوند فریاد آشکار و بلند را دوست ندارد مگر آنکه کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و خداوند شنوا و داناست» (نساء،148). درواقع قرآن قانون الهی است که خداوند همواره در آن وعده حمایت کامل از بزه دیده و جبران خسارت حقوق از دست رفته او و مجازات ظالمان را در هر دو دنیا می دهد و وعده قسط و میزان داده است. خداوند در آیه ای دیگر به حمایت از بزه دیده تأکید می کند و حمایت از بزه دیده در برابر متجاوزان را راه خود می داند که این تآکید خداوند نشان دهنده اهمیت حقوق بزه دیده است و می فرمایند«چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ با توجه به توضیحات بالا شخصی که پرونده ملک شما را در دست دارد باید تجربه کافی در کار املاک را داشته باشد و بتواند مشکلات را حل کند.

ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هر گاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. کلاهبرداری در صورتی اتفاق میفتد که مال دیگری برده شود یعنی باید به ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار توجه کرد. و بسیاری از حقوق دیگر که می توان ذکر کرد. رعایت حقوق بزه دیده و رفتار انسانی و بالینی – ترمیمی با او در چارچوب مفهوم جدیـدی بـا عنوان «رفتارعادلانه » یا منصفانه مطرح شده است .یکی از آثار رفتار منصفانه ترمیم روانی – عاطفی و جسمانی بزه دیده و نجات او از تنگدستی مادی ، اجتماعی و درمان فشارها و کاستی های روانی و عاطفی ناشی از تجربة جرم است . باتوجه به اهمیت این موضوع در ماده 97 نیز بازپرس را مکلف کرده به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور دهد. به همین جهت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برخی از حقوق حمایتی را برای بزه دیده برقرار کرده به طور که در ماده 367 از قانون ایین دادرسی کیفری که در آن قانونگذار برای شاکی که قادر به سخن گفتن برای احقاق خود، برقراری ارتباط مناسب با دادگاه و دفاع از خود نیست، بیان کرده که دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 به وب سایت حامد پروندی، وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمائید.