اجتماعیبرترین های کسب و کار

وکیل دعاوی ملکی چه کارهایی انجام می دهد؟

وکیل متخصص املاک کیست؟

وکیل املاک مجرب وکیل ملکی است که هم نسبت به انواع دعاوی ملکی حقوقی و ثبتی و هم نسبت به طرح شکایات کیفری مربوط به املاک اطلاعات کافی و وافی داشته باشد. پس از مراجعه موکل به ایشان تمام جوانب امر را بررسی نموده و سپس به تعیین استراتژی و راهکار مناسب در پرونده پیش رو می پردازد. وکیل باید اطلاعات کافی را در اختیار موکل خود قرار داده و ایشان را تا انتهای راه همراهی نماید. دفتر حقوقی حق‌گرا هم درخصوص دعاوی ملکی و ثبتی و هم درخصوص طرح شکایات کیفری مربوط به ملک وکلای مجربی را به شما معرفی می‌کند.

وکیل ملکی و طرح دعاوی ابطال سند رسمی:

دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد، تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند. اسنادی که در دفاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنظیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود. ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد.

ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث باطل شدن و بی اثری تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، خواهد شد.
برخی از انواع دعاوی مربوط به سند رسمی به شرح ذیل است:
ابطال سند رسمی‌ به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی
ابطال اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
ابطال سند مالکیت معارض
ابطال نظریه هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور

وکیل ملکی و طرح دعوی الزام به تحویل مبیع

به استناد ماده 362 قانون مدنی، فروشنده ملزم به تسلیم و تحویل مبیع است. اما در مواردی فروشنده به بهانه هایی از این امر سرپیچی می زند. خصوصا در مواقعی که یک فاصله بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل افزون خواهی و منفعت طلبی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود.

در دعوای الزام به تحویل مبیع باید شرایطی را مدنظر قرار داد که عبارتند از:

1- وجود عقد بیع بین خریدار و فروشنده : باید بین خربدار و فروشنده، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛ بنابراین، اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع است.
۲- باید بیع فی ‌مابین خریدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد : عقد بیع باید بین خربدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوای تحویل و تسلیم مبیع امکان نخواهد داشت.
یک وکیل ملکی خوب در اینگونه مواقع می تواند با طرح دعوای مناسب، الزام به تحویل مبیع خریدار را از دادگاه بخواهد و اقدام به دریافت و تحویل ملک خریداری شده موکل، نماید.

دعاوی ملکی و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه اگر فقط قولنامه بین آنها به امضا رسیده است، قولنامه چنین اثری را ندارد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه می‌شود؟ در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد.

محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.به استناد ماده 220 قانون مدنی، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار است. در مواردی که انتقال سند رسمی با موانعی صورت می‌گیرد که می‌توان به کمک یک وکیل ملکی از طریق ، فروشنده را ابتدائا به رفع موانع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ملزم نمود.

وکیل ملکی و طرح دعوی خلع ید

یکی از شایع ترین دعاوی در بحث ملک و مالکیت می باشد .خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.
در واقع هر کس بدون رضایت مالک و از طریق نامشروع و ظالمانه، ملک شخص دیگری را از چنگش در آورد یا از آن استفاده کند یا به هر نحو متصرف گردد، غاصب محسوب می گردد و برای باز پس گیری چنین ملکی از طریق دعوای خلع ید، داشتن سند رسمی مطابق رای وحدت رویه به شماره 672 دیوان عالی کشورلازم است.
پس شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح کند. به طور خلاصه شرایط دعوای خلع ید عبارتند از:
۱ مالکیت خواهان : اولین قدم برای طرح دعوای خلع ید آن است که مدعی، مالکیت داشته باشد ، لذا ضروری است ابتدا خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را به اثبات برساند و اگر خواهان مالک نباشد چون ذی نفع محسوب نمی شود قرار رد دعوای مطروحه صادر می شود.
ملاک مالکیت خواهان و مدعی نیز با توجه به مواد22، 46 و 48 قانون ثبت و خصوصا رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳ نیز سند رسمی است و نه سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه) و مطابق با رأی وحدت رویه فوق خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت [رسمی] است. بنابراین در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی وی بی تردید غیرقابل استماع است.
۲ عدوانی بودن تصرف: استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد. عدوانی بودن تصرف، شرط ضروری تحقق غصب است. همچنین غصب با عدم اطلاع و ناآگاهی غاصب نیز محقق می شود. ممکن است خریداری مال غصبی را خریداری نماید و در آن تصرف نماید. در این صورت باز هم غاصب شناخته شده و مسئولیت دارد هر چند که مقصر نبوده و سوء نیتی نداشته باشد.
۳ غیر منقول بودن موضوع دعوا :مالی که نسبت به آن مطرح می گردد باید مال غیر منقول باشد ( مانند زمین، خانه، آپارتمان) و دعوای خلع ید نسبت به اتومبیل و …. قابل طرح و پذیرش نیست.
وکیل ملکی با استفاده از مدارک و مستندات قانونی، از جمله ماده 311 قانون مدنی می تواند، ملک را از متصرف عدوانی، باز پس گیرد. همچنین منافع مال غصبی در مدت غصب نیز برابر ماده 320 قانون مدنی به مالک تعلق دارد و نسبت به آن نیز می توان ادعای حق نمود.

دعاوی ملکی و طرح دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

یکی از دعاوی های رایج مطروحه در مراجع قضایی ، دعاوی سرقفلی و اجاره می باشد. این نوع دعاوی دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد و بسیاری از اشخاص که دارای حق سرقفلی می‌باشند و یا مالک آن می باشند، به دلیل نا آگاهی از قانون، دچار مشکلات متعددی می باشند. دعاوی مربوط به سرقفلی تحت عناوین مختلف در مراجع قضایی صورت می گیرد. به طور مثال دعاوی مطالبه حق سرقفلی و یا تجویز انتقال سرقفلی، تخلیه اماکن تجاری از جانب مالک، تجویز تغییر شغل در سرقفلی و… با توجه به وجود قوانین مختلف سالهای ۵۶ و ۷۶ و اینکه قرارداد سرقفلی مشمول کدام یک از این قوانین می گردد باعث گردید، اشخاص در طرح اینگونه دعاوی دچار سردرگمی شوند.

رسیدگی به دعاوی سرقفلی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. البته در دعوای تعدیل اجاره بها در سرقفلی شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

وکیل متخصص املاک

از جمله دعاوی مرتبط با املاک می تواند خلع ید، تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال مبایعه نام، تخلیه عین مستاجر، فک رهن، ممانعت از حق و … می باشد که هر کدام بحث کاملا حرفه ای و نیازمند وکیل ملکی می باشند.برخی از این دعاوی در صلاحیت محل وقوع ملک ( اصل ) می باشد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه های دیگری از جمله محل انعقاد قرار داد و … ( خلاف اصل ) می باشد.بهترین موسسه وکیل متخصص املاک در زمینه حقوق خصوصی معمولا در مورد پرونده های مربوط به املاک فعالیت می نمایند، بنابراین در مورد انتخاب وکیل ملکی بهتر است به تخصص وکیل مربوطه و رشته تحصیلی و تجربه وی در خصوص این چنین پرونده ها دقت نمود.

 وکیل متخصص امور ملکی

  بسیاری از دعاوی مربوط به ملک دارای وجه کیفری می باشد از قبیل انتقال مال غیر، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و… . ولی بسیاری دیگر و حتی اکثریت دعاوی مربوط به املاک دارای جنبه ی حقوقی است و بر عکس پرونده های کیفری برای شخص مد نظر مجازاتی در نظر گرفته نشده و نهایتا برای احقاق حقوق مالی زیان دیده قابلیت دارد.  بنابراین وکیل دعاوی ملکی دارای جنبه های مختلفی میباشد : حقوقی و کیفری و حتی ثبتی.  مبحث ثبت اسناد و املاک، مبحث بسیار مهمی است، هر چند که اداره ی ثبت مرجعی اداری است ولی برای بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری لازمه شروع و به جریان انداختن پرونده استعلامات و اقدامات ثبتی دیگری است.  برای مثال برای تقسیم مال مشاع ابتدا باید به اداره ی ثبت جهت افراز مراجعه شود و سپس از آن اقدامات حقوقی دیگری نیاز است انجام شود که بهتر است کار شما را یک بهترین وکیل ملکی در تهران انجام دهد.

وکیل دعاوی ملکی

  گروه تهران وکیل با دارا بود بهترین وکیل ملکی تهران، می تواند کارهای مربوط امور ملکی شما به بهترین نحو ممکن انجام دهند و همیشه دو وکیل ملکی پیگیر کارهای شما می شوند.  وکیل ملکی بنا به دانش و تخصص حرفه ای خود، به خوبی جزئیات تمامی پرونده ها را می داد و هر چقدر پرونده پیچیده باشد وکیل ملکی موسسه حقوقی تهران وکیل از پس آن بدلیل داشتن تجربه های متنوع در زمینه ملکی بر می آید.  قبل از انعقاد قرارداد، مراجعه به وکیل متخصص املاک گروه تهران وکیل می تواند از بروز مشکلات آینده جلوگیری کند. و هچنین در صورت بروز مشکلات کیفری مراجعه به این وکیل کمک شایانی خواهد بود.

بهترین وکیل ملکی

آیا می دانید چگونه می توان بهترین وکیل ملکی را در تهران پیدا کرد؟ آیا از روند رسیدگی به پرونده های ملکی آشنا هستید؟ آیا بهترین موسسات ارائه دهنده خدمات وکالت در پرونده های ملکی را می شناسید و می دانید که چگونه می توانید از خدمات مشاوره یا وکالت در ارتباط با دعاوی ملکی بهره مند شوید؟

به طور حتم اختلافات مربوط به املاک و زمین جزو مواردی هستند که در هر جای ایران بین بسیاری از  مردم باعث بروز اختلاف می شوند و به همین دلیل بسیاری از شهروندان در تهران و شهرستان ها نیازمند بهترین وکیل ملکی برای پیگیری پرونده های خود هستند. ما در این متن تلاش خواهیم کرد تا اشاره ای به پیچیدگی های پرونده های ملکی داشته باشیم و اشاره ای به لزوم استفاده از خدمات بهترین وکیل ملکی در تهران برای پیگیری این پرونده ها بنماییم.

در این راستا به انواع دعاوی ملکی که می تواند بین خریدران و فروشندگان ملک یا مستاجرها و صاحب خانه یا هر فرد یا افراد دیگری بروز کنند اشاره خواهیم کرد.

موسسه حقوقی تهران وکیل امیدوار است بتواند در صورت نیاز شهروندان در تهران و شهرستان ها، راهنمایی ها و مشاوره های لازم در امور ملکی را در اختیار آن ها قرار دهد تا بتوانند در این جریان رسیدگی به پرونده ها حقوق مربوط به دعاوی ملکی خود را به طور کامل دریافت کنند.

آمار پرونده های مربوط به دعاوی ملکی

بر اساس امار منتشر شده که در ارتباط با کل پرونده هایی می باشد که در دادسراها و دادگاه ها به آن ها رسیدگی شده است می توان گفت که بخش اعظمی از پرونده هایی که در دادگاه ها و محاکم قضایی در مختومه شده اند و یا در حال رسیدگی می باشند مربوط به دعاوی ملکی هستند که بیش از ده درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.

این پرونده ها ممکن است که مدت زمان زیادی برای رسیدگی نیاز داشته باشند (که به دلیل پیچیدگی هایی است که در ادامه متن به آن ها اشاره خواهیم کرد). به همین دلیل است که گاهی نیاز به بهترین وکیل ملکی برای پیگیری این پرونده ها است و بسیاری از مردم با توجه به محل تنظیم شکایت خواهان دادن وکالت پرونده های خود به بهترین وکیل ملکی در تهران و یا شهرستان محل زندگی خود می باشند.

مدت زمان دقیق رسیدگی به این پرونده ها مشخص نیست، اما با توجه به آمارهایی که در سال های گذشته منتشر شده مدت زمان رسیدگی به پرونده های ملکی در تهران و شهرستان ها (که هر یک با عناوین مختلفی در دست بررسی می باشند) در مقایسه با سایر پرونده ها طولانی تر می باشد.

در صورتی که به دنبال کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها هستید انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران و شهرستان ها بهترین راه برای کاهش زمان دادرسی و صدور حکم می باشد.

بهترین وکیل ملکی برای وکالت در تهران

یکی از سوالاتی که مردم با توجه به آمار بالای پرونده های ملکی دارند این است که بهترین وکیل ملکی برای وکالت در دعاوی ملکی چه کسی است و چه معیارهایی باید داشته باشد؟

بهترین وکیل ملکی باید با قوانین ملکی آشنایی داشته باشد و سابقه رسیدگی به پرونده های ملکی را در پرونده خود داشته باشد. امروزه پرونده های ملکی با توجه به ارزش بسیار بالایی که املاک و مستغلات دارند نیاز به وکالت بهترین وکیل ملکی (که حاذق و با تجربه باشد) دارند و به همین دلیل شهروندان در تهران و شهرستان ها به معیارهایی مانند تعهد، تجرب، دانش و تجربه اهمیت زیادی می دهند.

ما در بخش هاب بعد ضمن اشاره به انواع پرونده ملکی باز هم به نقش توانایی ها و دانش بهترین وکیل ملکی برای پیگیری این پرونده ها اشاره خواهیم نمود.

بهترین وکیل ملکی کیست؟

بهترین وکیل ملکی کسی است که دانش، تهعد، تجربه و سابقه فعالیت در پرونده های مشابه را داشته باشد. اما یکی دیگر از ویژگی هایی که بهترین وکیل ملکی باید داشته باشد تلاش برای کسب اطلاعات کامل از موکل خود می باشد که به طور حتم قبل از این که پرونده تشکیل شود باید مد نظر قرار گیرد تا بتوان بهترین دفاع را از موکل در محاکم قضایی داشت و حقوق و مطالبات ملکی او را به طور کامل دریافت نمود.

چگونه بهترین وکیل ملکی تضمینی را انتخاب کنیم؟

در صورتی که به دنبال بهترین وکیل ملکی در تهران و یا بهترین وکیل ملکی در شهرستان خود هستید توجه داشته باشید که آیا قبل از تشکیل پرونده اطلاعات کامل پیگیر تنظیم شکایت یا دادخواست است و به جمع آوری دلایل و مستندات در ارتباط با پرونده می پردازد؟ و آیا کسی که خود را به عنوان بهترین وکیل ملکی معرفی کرده است توانسته است با گذاشتن وقت به طور کامل با موکل خود و مشکلات او در امور ملکی آشنا شود؟

به طور حتم در اولین قدم برای تشکیل پرونده جمع آوری دلائل و مستندات باید برای بهترین وکیل ملکی مهم باشد و به این منظور باید به طور کامل به سخنان موکل خود گوش بدهد تا بهترین شکایت یا دادخواست را برای او تنظیم کند.

آیا برای تنظیم دادخواست نیاز به بهترین وکیل ملکی داریم؟

همان طور که در بخش قبل گفته شد یک وکیک پایه یک دادگستری که خود را به عنوان بهترین وکیل ملکی معرفی می کند باید قبل از تنظیم دادخواست برای مطرح شدن در محاکم قضایی اطلاعات کاملی در ارتباط با اختلاف ملکی که موکل خود با افراد دیگری دارد به دست اورد.

در صورتی که شما هم به دنبال پیگیری حقوقی دعاوی ملکی خود هستید و به دنبال بهترین وکیل ملکی می باشید بررسی کنید که آیا وکیل مورد نظر به سخنان شما گوش می دهد و کلیه جنبه های پرونده را مورد بررسی قرار می دهد؟

در بسیاری از موارد دعاوی ملکی که باید مورد بررسی قرار گیرند جنبه حقوقی دارند و برای همین شما باید با انتخاب بهترین وکیل ملکی اقدام به تنظیم دادخواست بنمایید و در صورتی که مطمئن باشید که وکیل وقت کافی برای رسیدگی به پرونده می گذارد و در تنظیم دادخواست دقت کافی را دارد می توانید مطمئن شوید که او بهترین وکیل ملکی می باشد که امکان پیگیری کامل پرونده شما را خواهد داشت.

تنظیم شکایت ملکی

بعضی از دعاوی ملکی هستند که جنبه کیفری دارند و برای همین باید در محاکم قضایی با طرح شکایت به پیگیری کیفری آن ها پرداخت. در این دعاوی به دلیل این که پرونده جنبه کیفری دارد مسئله ممکن است حساس تر باشد و پس از صدور حکم مجازات هایی برای طرف مقابل تعیین شود.

در این حالت انتخاب بهترین وکیل ملکی اهمیت بیشتری خواهد داشت و باید باز هم دقت کنید که یک وکیل ملکی تضمینی که به طور کامل پیگیر پرونده است و بهترین شکایت را برای تحویل به مراجع قضایی تنظیم می کند انتخاب کنید.

نکته:

در صورتی که کمی دقت کنید و به مشاوره های وکیل انتخابی یا موسسات حقوقی در همان مرحله اول توجه کنید، خواهید فهمید که بهترین وکیل ملکی تضمینی یا بهترین موسسه حقوقی برای دریافت خدمات ذکر شده و تنظیم دادخواست و یا طرح شکایت در محاکم قضایی کدام یک از موسسات و یا وکلای ملکی در تهران می باشند.

چگونه موفق به انتخاب بهترین وکیل ملکی برای انواع دعاوی شویم؟

قبل از این که به طور تخصصی به بررسی انواع دعاوی ملکی و اهمیت وکالت یک وکیل ملکی تضمینی بپردازیم. در این بخش اشاره ای به انواع این دعاوی خواهیم داشت.

 به طور حتم با توجه به تنوع بالایی که پرونده های ملکی دارند توجه به این که نوع پرونده و یا دعوی مطرح شده در محاکم قضایی چیست بسیار مهم است.

در صورتی که وکالت پرونده را به بهترین وکیل ملکی در تهران و یا شهرستان خود بدهید شما را در این مورد راهنمایی خواهد کرد، اما به دلیل این که بسیاری از افراد هنوز نتوانسته اند بهترین وکیل ملکی را برای پرونده یا دعاوی خود پیدا کنند باید در این بخش اشاره ای به انواع دعاوی ملکی بشود.

دعاوی ملکی را به طور کلی به سه دسته تقسیم می کنند که عبارت هستند از:

  • دعاوی ملکی حقوقی
  • دعاوی ملکی ثبتی
  • دعاوی ملکی کیفری

سوال این جا است که چرا چنین دسته بندی هایی را در طرح دعاوی یا تشکیل پرونده های ملکی داریم و چرا نیاز به بهترین وکیل ملکی برای رسیدگی به آن ها می باشد؟

دعاوی ملکی ثبتی

هر یک از املاک و مستغلات که در داخل کشور در هر شهر و روستایی وجود دارد ممکن است که در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و یا این که دارای قولنامه و یا مدرکی دال بر مالکیت آن زمین و یا خانه یا هر نوع ملک دیگری باشد.

برای همین پرونده های ملکی می توانند جنبه ثبتی داشته باشند و به همین دلیل شاید بهترین وکیل ملکی که بتواند به پرونده شما رسیدگی کند باید با امور ثبتی نیز به طور کامل آشنا باشد تا بتواند به عنوان بهترین وکیل ملکی در تهران و یا شهرستان شما موفق به دفاع از موکل خود شود.

حال که در مورد دعاوی ثبتی و لزوم استفاده از بهترین وکیل ملکی آشنا با قوانین ثبتی اطلاع کافی به دست آوردید، در بخش بعد نگاهی به دعاوی حقوقی و کیفری و لزوم انتخاب بهترین وکیل ملکی برای آن ها خواهیم پرداخت.

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی حقوقی ملکی در بخش های قبل نیز مورد اشاره قرار گرفتند. این دعاوی مربوط به اختلافاتی می باشد که بیشتر جنبه مالی دارند و در آن ها جنبه کیفر و یا مجازات مطرح نیست. بهترین وکیل ملکی در این پرونده ها به طور معمول خواهان بازپس گیری ملک و یا جبران خسارت های وارده به موکل خود می باشد.

شاید نتوانید به راحتی تنوع و روند رسیدگی به پرونده های ملکی در قوه قضائیه را به خاطر بسپارید، اما در هر صورت هر یک از دعاوی حقوقی ملکی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند که یک وکیل ملکی به خوبی از آن ها آگاه است و می تواند شما را به طور کامل در روند رسیدگی به پرونده در جریان رسیدگی به آن قرار دهد.