فرهنگ و هنر

آغاز سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران در سنندج

سرخط نیوز/کردستان سی‌امین رویداد هنرهای تجسمی جوانان ایران با میزبانی شهر سنندج آغاز بە کار کرد.

این جشنوارە امروز (یکم شهریور) با حضور ۱۲٥ نفر از هنرمندان جوان و نوجوان در ۲٥ استان کشور و در ۱۰ رشتە تخصصی در پارک مشاهیر آبیدر سنندج افتتاح شد.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی کشور گفت: بسیار مفتخریم کە سی‌امین جشنوارە هنرهای تجسمی جوانان ایران بە میزبانی شهر هنری و فرهنگ دوست سنندج در حال برگزاری است.

محمد خراسانی‌زادە اظهار کرد: متاسفانە استان زیبایی همچون کردستان و برخی از استان‌های کشور با اخبار بسیار ناخوشایندی بە کشور معرفی می‌شوند و آن چهرە واقعی و زیبای آن‌ها آنگونە کە شاید و باید بە درستی بە مخاطب ارائە نمی‌شود؛ لذا امیدواریم با تلاش و همت هنرجویان، استان فرهنگی کردستان آنچنان کە شایستە آن است بە کشور معرفی شود.

خراسانی‌زادە در ادامە بر معرفی زیبایی‌ها، فرهنگ دوستی‌ها و مهمان‌نوازی‌های بی‌مثال کردستان و مردم کردستان تاکید کرد و افزود: یکی از اتفاقات مهم این رویداد این است کە یک بانوی توانمند و هنرمند از دیار کردستان مسئولیت دبیری این جشنوارە را برعهدە دارد کە بسیار جای افتخار است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار شاهد تفکیک بخش جوانان و نوجوانان در این رویداد هستیم و روز شنبە (چهارم شهریور) با برگزاری داوری‌ها، شاهد ارزیابی آثار نوجوانان ۱٥ تا ۱٦ سال و جوانان ۱۹ تا ۲٤ سال بە صورت مجزا خواهیم بود و از آثار برگزیدە در دو بخش نیز تجلیل خواهد شد.

خراسانی‌زادە یادآور شد: همە آثار این رویداد با شعار “ایران دوست داشتنی” خلق می‌شوند و هنرجویان ۳ الی ٤ روز فرصت دارند تا از تجربیات و آموزەهای اساتید بزرگوار این حوزە بهرەمند شوند.

وی ادامە داد: قریب بە ۹۰۰ نفر متقاضی شرکت در این رویداد بودند کە تنها ۱۲٥ نفر موفق بە شرکت در این رویداد عظیم شدەاند.

انتهای پیام