بین الملل

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ارمنستان

 وزیر امور خارجه ارمنستان در راس یک هیات سیاسی به دعوت حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود به ایران سفر کرده است.

این دیپلمات عالی رتبه ارمنستانی در جریان سفر به تهران ، علاوه بر دیدار  با همتای ایرانی خود با تعدادی دیگر از مقامات کشورمان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد .

گفت‌وگو در مورد مسائل دو جانبه و آخرین تحولات قفقاز از محورهای رایزنی این دیپلمات ارمنستانی در سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه ارمنستان آنلاین ماه سال ۱۴۰۰ نیز به تهران سفر کرده بود .

حسین امیر عبداللهیان هم در اواخر  آنلاین ماه سال ۱۴۰۱ به ایروان سفر کرد .

311311