اجتماعی

افتتاح دو همراه سرا در پایتخت؛ بزودی/ارائه خدمات ۱۵ هزار نفر شب در ماه به همراهان بیماران

مدیر عامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در مورد همراه سراهای پایتخت که برای خدمت رسانی به همراهان بیماران درنظر گرفته شده است، گفت: هدف ما افزایش تعداد همراه سراها با مشارکت خیرین سلامت است و در حال حاضر با ۵۰۰ تخت در همراه سراها، ۱۵ هزار نفر شب در ماه به همراهان بیماران ارائه خدمات می‌شود.

به گزارش سرخط نیوز، دکتر احمدی صدر در توضیح بیشتر اظهار کرد: اولین روز مسئولیتم مشاهده کردم که در یکی از بیمارستان‌های تهران، ۲۰ چادر پشت بیمارستان دایر شده و همراهان بیماران در فصل زمستان در این چادرها مستقر شده اند که در شأن مردم نیست، وجهه خوبی نداشت و جلوه‌های نازیبایی داشته و برای آن‌ها خطرناک بود، چون برای گرمایش، از وسایل غیراستاندارد مانند پیک نیک استفاده می‌شد.

وی افزود: تاکنون در کنار چندین بیمارستان اصلی و شلوغ پایتخت، ۷ همراه سرا دایر شده و ۲ همراه سرا نیز به زودی افتتاح می‌شود. هدف ما افزایش تعداد همراه سراها با مشارکت خیرین سلامت است. در حال حاضر با ۵۰۰ تخت در همراه سراها، ۱۵ هزار نفر شب در ماه به همراهان بیماران ارائه خدمات می‌شود.

احمدی صدر با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری تهران موظف به ایجاد همراه سرا نیست، تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با تصویب قانونی، یکی از دستگاه‌ها متولی این امر شود. مردم می‌خواهند دستگاه ها، وظایف ذاتی خودشان را انجام دهند. در قانون اساسی، حاکمیت مکلف به ارائه خدمات سلامت است و همراهان بیماران نیز یکی از حوزه‌های جانبی خدمات سلامت است.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران افزود: نهادها و وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات مطلوب به همراهان بیماران مسئولیت اجتماعی دارند؛ سهم مسئولیت اجتماعی این ارگان‌ها می‌تواند به سوی خدمات رسانی به همراهان بیماران هدایت شود؛ به عنوان نمونه یک یا دو اتاق از هتل‌ها و مهمانسراهای سازمانی در تهران می‌تواند در اختیار همراهان بیماران قرار گیرد.

انتهای پیام

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر نقش جوانان در تغییرات اجتماعی و ساختار اجتماعی.