اقتصادی

برداشت آب در کشور حدود ۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافت

سخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس نتایج پروژه آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب کشور، برداشت از منابع آب کشور حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب است که در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود ۸۷، ۱۰ و ۳ درصد مصارف اتفاق می‌افتد.

به گزارش سرخط نیوز، فیروز قاسم‌زاده اظهار کرد: در مرحله سوم آماربرداری سراسری منابع مصارف آب کشور حدود ۲ میلیون بازدید صحرایی توسط تیم‌های آماربرداری انجام شد و با اهتمام موجود در تیم‌های آماربرداری و نظارت، برداشت آمار کشور به طور جامع اتفاق افتاد، به طوری که در این مرحله، آمار حدود یک میلیون و ۴۰۰  هزار منبع آبی ثبت شده است.

وی افزود: در بخش بهره‌برداری از چاه‌ها، بر اساس بازدیدهای به عمل آمده، حدود ۹۲۰ هزار چاه فعال و ۱۰۲ هزار چاه متروکه شناسایی شد که از تعداد چاه‌های فعال، حدود ۵۵ درصد مجاز و ۴۵ درصد غیر مجاز هستند. از نظر حجم برداشت نیز، کاهش حدود ۱۰ درصد نسبت به دور قبل آماربرداری در سال ۹۰-۸۹ اتفاق افتاده است و به معادل ۴۱.۵ میلیارد متر مکعب رسیده که از این میزان، سهم برداشت چاه‌های غیر مجاز حدود ۱۹ درصد است.

سخنگوی صنعت آب کشور در پایان خاطر نشان کرد: نتایج این پروژه مبنای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب کشور بوده و در ارزیابی منابع و مصارف آب کشور و به‌هنگام سازی مطالعات بیلان منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام