استان ها

برداشت چهار هزار هکتار چغندر قند بهاره از مزارع کرمانشاه  

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار سرخط نیوز کرمانشاه، اظهار کرد: برداشت چغندر قند بهاره از ۱۳ شهریور ماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

وی افزود: سطح زیر کشت چغندر قند بهاره استان کرمانشاه در سال زراعی ١۴٠٢-١۴٠١ به میزان ١٢ هزار و ٣٢٨ هکتار است که تا کنون حدود چهار هزار هکتار آن برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: حدود ٢١۵ هزار تن از آن توسط کارخانه‌های طرف قرداد خریداری شده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸۰۰ هزار تن چغندر قند در استان کرمانشاه تولید شود.

این مسئول ابراز کرد: پیش‌بینی سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی ١۴٠٣-١۴٠٢ به میزان یک هزار و ۶۵٠ هکتار است و تا کنون حدود یک هزار و ٣٠٠ هکتار کشت شده است.