بین الملل

تداوم اختلافات ۲ حزب عمده اقلیم کردستان عراق

به نقل از المعلومه، «غیاث السرجی» از اعضای ارشد اتحادیه کردستان عراق گفت: اختلافات بین اتحادیه کردستان عراق و حزب دمکرات عراق همچنان باقی است.

وی افزود: تا امروز تاریخ رسمی یا مکان مشخصی برای دیدار دو حزب در هیچ سطحی به جز اظهارات رهبران دموکراتیک از طریق رسانه ها وجود ندارد.

السرجی تقدیم کرد: به لله کناره جیری عاشیاد وزیرای و وزرای کردستان کردستان، لیکہ میهنی در هیات عزمی کردستان به بغداد برای بری کردی کردستان، هیک ایدهدید یکدید.

این عضو انجمن ارشد جمهوری اسلامی کردستان عراق گفت: تنها مرجع حل دیزخ، بغداد است و همچنان راه مرحوم «مام جلال» را دنبال می کنیم.

دلشاد شعبان یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان عراق اعلام کرد که قرار است نشستی بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای حل اختلافات بین آنها برگزار شود. اختلافات بین دو حزب و اتحاد.

اختلافات بین حزب خلق کرد و حزب دمکرات کردستان پس از اختلافات بین ریاست جمهوری و نحوه مدیریت اقلیم کردستان و اتهامات مربوط به تسلط حکومت اقلیم کردستان به حدی گسترش یافت که اتحادیه خلق به جدایی اشاره کرد. سلیمانیه و حلبچه از دولت اقلیم کردستان.

310310