اقتصادی

رشد حلزونی اقتصاد مالزی – سرخط نیوز

تولید صنعتی مالزی با کمترین سرعت در ۱۷ ماه گذشته رشد می‌کند.

به گزارش سرخط نیوز، تولید صنعتی مالزی با کم‌ترین سرعت خود از آگوست ۲۰۲۱ افزایش یافت زیرا تضعیف تجارت خارجی بخش تولید را تحت‌فشار قرار داده است. اداره آمار مالزی گزارش داد که تولید صنعتی این کشور در ژانویه ۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد که کمتر از تخمین ۲.۳ درصدی نظرسنجی بلومبرگ بود.

رایانه، لوازم الکترونیکی و محصولات نوری، بیشترین سهم بخش تولید کشور مالزی را دارند و کاهش رشد تولید  ۰.۸ درصد در مقایسه با افزایش ۷.۶ درصدی  دسامبر را داشتند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کاهش رشد تا حد زیادی مطابق با روند کاهشی در صنعت جهانی نیمه هادی‌ها در بحبوحه حرکت کندتر تجارت جهانی بود.

انتهای پیام