فرهنگ و هنر

سرخط نیوز – کاروانسرای ینگی امام

کاروانسرای ینگی امام واقع در شهرک ینگی امام شهر هشتگرد ساوجبلاغ در استان البرز، یکی از کاروانسراهایی است که در پرونده زنجیره‌ای «کاروانسراهای ایران» در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض عربستان به ثبت جهانی رسید. کاروانسرای چهار ایوانی ینگی امام بنایی است منسوب به شاه عباس صفوی که در میانه راه تهران-قزوین در جوار تپه‌ای تاریخی و مزار دو امامزاده بنا شده است. این کاروانسرا سه دوره رونق داشته است: دوره‌ اول، زمان احداث آن در عهد صفویان؛ دوره‌ دوم، قبل از حکومت محمد شاه قاجار؛ دوره‌ سوم، مقارن با نخستین سفرناصرالدین شاه قاجار به فرنگ. این بنا در دوره‌ نخست کاروانسرایی چهارایوانی بود؛ در دوره‌ دوم، بالاخانه‌ای بر فراز ایوان جنوبی آن ساختند و ورودی بنا را از ضلع شرقی به ضلع جنوبی منتقل کردند. در دوره‌ سوم، همزمان با احداث راه ارابه تهران – قزوین در سال ۱۲۹۶ق، این کاروانسرا طبق الگوی مهمانخانه‌های فرنگی تعمیر و تجهیز شد و باغی به آن افزودند و از آن پس آن را «مهمانخانه» نامیدند. کاروانسرا یا مهمانخانه ینگی امام از منزل‌های معتبر راه به شمار می‌آمد و بسیار از رجال و سیاحان، حتی محمد شاه و مظفرالدین شاه قاجار، بدانجا رفته‌اند. این مهمانخانه بعد از نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ دچار حریق شد و بعد از آن متروک ماند.

انتشارات فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.