استان ها

صدور الکترونیکی مجوزهای صنفی از بهمن ماه

درگاه ملی موسیقی کرد کرد;

درگاه ملی موزوکها با سدرون عرض المزودیه‌ای شرائة ملابسهای نفیہ کرد کرد کردہ کردہ کردہ میلی موزوکها با سدرہیہ ای شرائہ فیلموزہ کرد کرد کردہ کردہ کردہ کرگہ کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔

به گزارش خبرگزاری آنا، وزارت اقتصاد، اداره مجوزهای ملی اعلام کرد که حدود 60 درصد از مجوزهای کسب و کار در ایران مجوزهای تجاری است که تابستان گذشته با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. جوانان، ادارات و وزارت بهداشت، شرایط و مدارک حضور آنان تدوین و به تصویب نهادهای نظارتی رسیده است.

ابتدای فروردین ماه سال جاری با درخواست مشترک اتاق بازرگانی و وزارت صمت صدور مجوز الکترونیکی صنف به مدت 3 ماه به تعویق افتاد. تا پایان این مهلت، خوشبختانه از نظر فنی، پورتال ملی مجوز و سامانه آن به دسته های جدید متصل شده است و پیش بینی می شود تمامی مجوزهای رده ها به صورت کاملا الکترونیکی، بدون حضور و غیاب و بدون کاغذ صادر شود. از ابتدای فوریه

عملیات ثبت درخواست و صدور مجوزها طبق قانون موجب تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و تصمیمات مراجع نظارتی می شود.

درگاه ملی موقودهای کیشور ضمن تشکر از علاقه وزارت صمت و اتاق بازرگانی به تصویب شرایط و الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، از متقاضیان این نوع مجوزها به دلیل تاخیر چند ماهه در صدور آن عذرخواهی می کند. به صورت الکترونیکی ، و به کسانی که قصد مختل کردن این روند را دارند هشدار می دهد.

انتهای پیام