عمومی

ویدئو/ عجیب‌ترین قلمروی دنیا – سرخط نیوز

ویدئو/ عجیب‌ترین قلمروی دنیا

یکی از عجیب‌ترین مرزها و قلمروها در دنیا در نزدیکی ایران قرار دارد. این منطقه به نام مدحاء معروف است و در حالی از همه جهات با امارات احاطه شده که از نظر جغرافیایی متعلق به عمان است.

به گزارش سرخط نیوز، شهرستان مدحا در قسمت شمالی عمان واقع شده‌ است. این شهرستان در میان خاک امارات متحده واقع شده، به طوری که خاک امارات از چهار جهت این شهرستان را احاطه نموده‌ و مردم آن برای سفر به عمان بایداز مرز امارات خارج شوند. جالب تر این است که در درون این منطقه، روستایی به نام النحوة قرار دارد که مالک آن امارات است اما ساکنان آن برای رفتن به کشور امارات باید از عمان عبور کنند. این یکی از عجیب‌ترین قلمروها در جهان است. در ادامه ویدئویی در این باره را تماشا کنید:

انتهای پیام