عمومی

ویلایی سازی در نهضت ملی مسکن (حضور در استودیو – پیک نیمروزی ۱۴۰۲/۰۷/۲۷)


سازی در نهضت ملی مسکن، صحبت می‌کنم با خانم مرزبند از خبرنگاران میز مسکن خبرگزاری صدا و سیما. خانم مرزوند سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به استودیو خبر رادیو ایران …
+) من برم سراغ سوالاتم خانم مرزبند؟ بگید برای ما که ساخت خانه‌های ویلایی در نهضت ملی مسکن اصلاً از کجا مطرح شد؟ و قرار هست که به چه صورت اجرایی بشه؟
+) چه تعداد متفاضی با این روش اضافه می‌شن، خانم مرزبند؟
+) خوب این عملیات ساخت به همین شکل اجرا می‌شه؟ یا نکات دیگه‌ای هم داره؟ به چه شکل اجرا می‌شه؟
+) خانم مرزبند به هر حال این روش مزیت‌هایی داره. می‌خوام با توجه به اطلاعاتی که شما در این زمینه کسب کردین، جمع آوری کردین. از زبان شما بشنویم مزیت‌هایی که برای مردم داره؟ این روش ویلا سازی واحد‌های مسمونی …
به هر حال این خوش خبر بسیار خوب و جالب توجهی بود. خیلی متشکرم از شما خانم مرزبند. خبرنگار میز مسکن خبرگزاری صدا و سیما