اقتصادی

کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه راهکاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: طی سال های گذشته کسری تراز عملیاتی رو به صعود بوده که در یکی دو سال گذشته تلاش شده این وضعیت بهبود پیدا کند؛ هر چه قدر کسری تراز عملیاتی بودجه پایین باشد جلوی افزایش رشد نقدینگی گرفته می شود.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با سرخط نیوز درباره راهکارهای عملیاتی شدن بودجه در سال جاری گفت:  عملیاتی شدن بودجه به عواملی همچون مسئله محور بودن آن بستگی دارد و اینکه منابع و مصارف به درستی تعریف شود؛ اگر منابع بودجه قابل وصول نباشد هزینه‌های تعریف شده برای آن هم محقق نشده و مشکلاتی به وجود می آورد.

وی تعریف واقع بینانه منابع و مصارف را به عنوان یکی از شاخصه‌های عملیاتی شدن بودجه دانست و افزود: باید بودجه مساله محور باشد بدان معنا که به صورت کمی ارقامی در بودجه تعریف شده تا براساس آن بودجه عملیاتی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع بندی گفت: هر چه قدر کسری تراز عملیاتی بودجه پایین باشد جلوی افزایش نقدینگی گرفته می شود که رسیدن به این هدف منوط به تعریف منابع پایدار در بودجه است.

وی یادآور شد: طی سال های گذشته کسری تراز عملیاتی رو به صعود بوده که در یکی دو سال گذشته تلاش شده این وضعیت بهبود پیدا کند. در همین راستا سیستم جدید سامانه مالیاتی به صورت دیجیتالی راه اندازی شد و از افراد جدیدی مالیات گرفته شد که ملزم به پرداخت مالیات بودند اما این کار را انجام نمی دادند.

میرتاج الدینی در پایان بیان کرد: هر چه قدر این سیستم کامل تر شود، تبعیض کمتر و وضعیت شفاف تر و عادلانه تر شده و رضایت مردم هم افزایش پیدا می کند. این بهترین کمک برای رسیدن به منابع پایدار بودجه خواهد بود که نتیجه آن کم شدن کسری تراز عملیاتی بودجه و کاهش رشد نقدینگی است.

انتهای پیام