برترین های کسب و کارعمومی

اصول اولیه نگهداری تاسیسات و تجهیزات برودتی

نحوه نصب یکی از پیش شرطهای اساسی در جهت عملکرد صحیح و کارکرد مناسب آن سیستم است و نصاب باید دقت ویژهای بر اجرای مشخصه های طراحی اولیه مانند کاهش و به حداقل رساندن تعداد اتصالات مکانیکی تا حد ممکن را در نظر داشته باشد. مثال دیگر، دقت در انتخاب قطر داخلی لوله انتقال مبرد است به نحویکه افت فشار در آن به حداقل برسد. این امر موجب افزایش کارایی سیستم و کاهش مصرف انرژی آن میگردد. در انتخاب قطعات نیز باید دقت گردد که فشار/دمای عملکرد سیستم با شرایط تبخیر و کندانس مبرد همخوانی داشته باشد. راه اندازی: نحوه نگهداری سیستم تاثیر بسزایی در راندمان و قابلیت عملکرد آن دارد. مدار مبرد بایستی خشک و تمیز بوده و گاز مبرد در آن به نحو صحیحی تزریق شده باشد.

تجهیزات کنترلی باید طوری تنظیم شوند که دما/فشار بخار در حداکثر و دما/فشار کندانس در حداقل ممکن خود باشند. تغییر مبرد: تحت شرایط معینی ممکن است بهرهبردار بخواهد که مبرد سیستم تهویه مطبوع یا تبرید خود را از یک مبرد غیرقابل اشتعال به مبرد جایگزین مانند هیدروکربنها تغییر دهد. موارد ذیل از دلایل این امر میتوانند باشند: * افزایش راندمان سیستم * کاهش اثرات زیست محیطی * مقرون به صرفه بودن مبرد جدید * عدم امکان تامین مبرد موجود بایستی دقت داشت که چنانچه سیستم با مبرد موجود در شرایط نرمال کار میکند، معمولا نیازی به تغییر مبرد نیست.

متوقف کردن و دمونتاژ کردن سیستم متوقف کردن کارکرد یک سیستم، دمونتاژ کردن و تخریب قطعات یک سیستم در پایان طول عمر آن سیستم انجام میشود. اکثر اقداماتی که در این مرحله انجام میشوند بصورت عمومی بوده و به نوع مبرد بستگی ندارند.

کلیه افرادی که در امر نگهداری تجهیزات برودتی صنعتی مشغول به کار هستند در طی یک روز با طیف گسترده ای از کارها مواجه هستند. نصب، تعمیر، نگهداری و راهبری یک سیستم در طی مدت بهره برداری تجهیزات برودتی از جمله وظایف این افراد می باشد. بنابراین آموزش مداوم و کسب مهارت های لازم در این راستا از جمله اهداف اصلی تشکیلات پشتیبانی شرکت انجماد سیستم است.

موارد مهم مربوط به اصول نگهداری به شرح زیر می باشد: