بین الملل

افشاگری هاآرتص درباره ادعای تعرض جنسی در هفتم اکتبر

این روزنامه تاکید کرد: پلیس رژیم صهیونیستی برای یافتن افرادی که ادعا می‌شود مورد تعرض جنسی قرار گرفتند، با سختی زیادی مواجه شده است.
هاآرتص عنوان کرد که پلیس نتوانسته شاهدانی عینی برای ادعای تعرض جنسی به زنان در حمله هفتم اکتبر پیدا کند و برای این منظور با دشواری زیادی مواجه بوده است.
رژیم صهیونیستی با وجود ادعاهایی که از همان روز نخست عملیات طوفان الاقصی و حمله حماس به اراضی اشغالی مطرح کرده بود – اعم از ادعای تعرض جنسی به صهیونیست‌ها یا سربریدن و کشتار کودکان و غیرنظامیان – تاکنون نتوانسته هیچ دلیل و مدرکی برای آن ارائه کند و منابع مختلف از جمله برخی منابع اسرائیلی این ادعاها را رد کرده‌اند.

311311

تیم تحریریه بین المللی

تحلیلگر اخبار خارجی با تمرکز بر رویدادهای امور خاورمیانه. با توانایی درک عمیق از تاریخ و جغرافیا، به شما اخبار جذاب و تحلیل‌هایی را درباره تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه خاورمیانه ارائه می‌دهم. با استفاده از روش‌های تحلیلی و استراتژیک، به شما دیدی کامل از رویدادهای خاورمیانه می‌دهم.