ثبت بزرگترین زلزله‌های هفته در استان فارس/همدان ۲ بار لرزید

استان فارس | بزرگترین | فارس

در هفته‌ گذشته استان فارس زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۳، ۳.۶ و ۴.۸ و استان همدان زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۷ و ۲.۵ را تجربه کردند.

به گزارش سرخط نیوز، در هفته گذشته اهل استان فارس با زمینلرزه‌های ۳.۳ و ۳.۶ لرزید، همچنین اشکنان استان فارس زلزله ۴.۸ را تجربه کرد و رباط استان کرمانشاه نیز با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید.

همچنین سامن استان همدان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ و ۲.۵ را تجربه کرد.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۹ اردیبهشت

در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۸، در دوزین استان گلستان زلزله ۲.۵ و در گرمسار استان سمنان دو زلزله ۲.۹ رخ داد.

اهل استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳ کیلومتری اهل و ۷ کیلومتری اشکنان استان فارس و ۳۱ کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان گزارش شد.

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

رویدر استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۶ کیلومتری رویدر و ۶۲ کیلومتری فین استان هرمزگان و ۲۷ کیلومتری درز استان فارس گزارش شد.

رباط استان کرمانشاه زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۵ را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری رباط، ۱۹ کیلومتری اسلام آباد غرب و ۲۶ کیلومتری گهواره این استان بوده است.

مورموری استان ایلام نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری مورموری، ۳۹ کیلومتری موسیان و ۴۲ کیلومتری سراب باغ این استان گزارش شد.

در بندرخمیر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری بندر خمیر، ۳۹ کیلومتری رویدر و ۴۴ کیلومتری لاف این استان گزارش شد.

در بهاباد استان یزد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۳۵ کیلومتری بهاباد، ۵۹ کیلومتری بافق و ۶۹ کیلومتری ساغند این استان گزارش شد.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

سامن استان همدان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۰ کیلومتری سامن و ۱۸ کیلومتری ملایر استان همدان و ۱۹ کیلومتری اشترینان استان لرستان گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۶، در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در سمنان استان سمنان زلزله ۲.۶ رخ داد.

لردگان استان چهارمحال و بختیاری با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۹ کیلومتری لردگان، ۲۴ کیلومتری سرخون و ۲۹ کیلومتری آلونیه این استان گزارش شد.

سه‌شنبه اول خرداد

در اشکنان استان فارس زلزله ۲.۸، در تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۶، در قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله ۲.۶ و در مشراگه استان خوزستان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

چهارشنبه ۲ خرداد

در حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۸ گزارش شد.

راور استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۳۴ کیلومتری راور، ۴۵ کیلومتری هجدک و ۵۸ کیلومتری خانوک این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۳ خرداد

در امام حسن استان بوشهر زلزله ۲.۶، در دوبرجی استان فارس زلزله ۲.۸ و در دوزین استان گلستان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

اشکنان استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۸ در عمق ۲۳ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در  ۱۲ کیلومتری اهل، ۱۴ کیلومتری اشکنان و ۲۲ کیلومتری عمادده استان فارس گزارش شد.

جمعه ۴ خرداد

اهل استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری اهل، ۱۳ کیلومتری اشکنان و ۲۳ کیلومتری عمادده این استان گزارش شد.

رودبار استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۹ کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در ۱۴ کیلومتری رودبار، ۲۴ کیلومتری کهنوج و ۴۳ کیلومتری قلعه گنج استان کرمان گزارش شد.

انتهای پیام