بین الملل

خصوصیات کلیدی خانه‌های خلاق کدام است؟

دایرة‌المعارف دانش‌بنیان‌ها ۹۰؛

خصوصیات کلیدی خانه‌های خلاق کدام است؟

خانه‌های خلاق و نوآورانه دارای ویژگی‌های ثابت و کلیدی از جمله دانش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، بازیگران مراکز خلاق و کیفیت مکانی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، خانه خلاق پلتفرمی برای استقرار و رشد شتاب‌دهنده‌های تخصصی، شرکت‌های خلاق و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های صنایع فرهنگی، علوم انسانی، هنر و فناوری‌های نرم و هویت ساز است. به بیان ساده، خانه خلاق مکانی فیزیکی یا مجازی است که از افراد و کارآفرینان خلاق پشتیبانی می‌کند تا مشاغل در کنار هم و با کمک یکدیگر رشد کنند.

صنعت خلاق بسیار گسترده است و حوزه‌های مختلفی را شامل شده و تنوع بالایی دارند. اما تعدادی ویژگی اصلی وجود دارد که تعریف هر خانه خلاق را مشخص می‌کند که بازیگران مراکز خلاق، دانش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، هویت و تصویر کلی، کیفیت مکانی از جمله ویژگی‌های ثابت و اساسی خانه‌های خلاق و نوآوری هستند.

بازیگران مراکز خلاق

برای ارزیابی ظرفیت یک صنعت خلاق در خصوص شکست، قابلیت، میزان درک از کسب و کار‌های خلاق، باید از بازیگران آن شروع کرد، زیرا آنان تصمیم گیرنده‌هایی هستند که بر اساس تعامل آنها با موسسات یا سازمان‌های اصلی منافعی را برای مراکز به وجود می‌آورند.

دانش ارتباطات و تعاملات اجتماعی

امروزه با وجود ابزار‌های مختلف ارتباطی، میزان ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته است، این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده ترکیب دانش ارتباطات و تعاملات اجتماعی میان متخصصانی از صنایع مرتبط در اغلب مواقع می‌تواند منافع بالا و حتی بدون هزینه‌ای برای توسعه یک کسب و کار فراهم کند؛ بنابراین در دسترس بودن فیزیکی این مراکز باعث ایجاد فرصت‌هایی است تا به کمک دانش ارتباطات و معاشرت اجتماعی نوآوری افزایش پیدا کند.

هویت و تصویرکلی

هنگامی که خانه خلاقی به سطح مناسبی از رشد و توسعه دست می‌یابد، عوامل اجرایی آن به عنوان بازیگران یک مرکز، دارای هویتی منسجم می‌شوند که در تصویر و چشم انداز کلی خانه خلاق موثر است. چنین هویتی نه تنها برای افراد درونی خانه بلکه برای افرادی که این خانه را از بیرون ارزیابی می‌کنند نیز مشخص است. این موضوع منجر به هماهنگی بهتر افراد و راهبری آنها به سمت اهداف مشترک می‌شود.

کیفیت مکانی

کیفیت مکانی خانه‌های خلاق از شاخصه‌های کلیدی آن است و می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده صنایع خلاق در اقتصاد محلی و جهانی کمک کند. در خصوص خانه‌های خلاق و مکان فیزیکی آنها یکی از مهم‌ترین مسائل محیط اطراف و نحوه رفت و آمد به آن مرکز است، بنابراین امکانات دسترسی آن مرکز و دور نبودن از مرکز شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین از آنجایی که خانه‌های خلاق به گونه‌ای پل اتصالی میان آموزش و بازار کار هستند، تخصص افراد حاضر و نوع انرژی که در آنجا وجود دارد نیز حائز اهمیت است.

تیم تحریریه بین المللی

تحلیلگر اخبار خارجی با تمرکز بر رویدادهای امور خاورمیانه. با توانایی درک عمیق از تاریخ و جغرافیا، به شما اخبار جذاب و تحلیل‌هایی را درباره تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه خاورمیانه ارائه می‌دهم. با استفاده از روش‌های تحلیلی و استراتژیک، به شما دیدی کامل از رویدادهای خاورمیانه می‌دهم.