بین الملل

شناسایی و بازداشت عناصر یک شبکه گسترده جاسوسی در یمن

شناسایی و بازداشت عناصر یک شبکه گسترده جاسوسی در یمن

دستگاه اطلاعاتی یمن از دستاورد امنیتی مهم این کشور و کشف و بازداشت عناصر یک شبکه جاسوسی گسترده آمریکایی- صهیونیستی در یمن خبر داد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، یمن اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی این کشور با کشف و بازداشت عناصر یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکایی- صهیونیستی در این کشور دستاورد بزرگی را محقق کرده است.

بر این اساس یک شبکه جاسوسی آمریکایی- صهیونیستی از سوی دستگاه اطلاعاتی یمن شناسایی و عناصر آن بازداشت شده اند. این شبکه جاسوسی طی دهه ها، به اقدامات جاسوسی و خرابکارانه در دستگاه های دولتی و غیردولتی یمن دست می زده است.

تیم تحریریه بین المللی

تحلیلگر اخبار خارجی با تمرکز بر رویدادهای امور خاورمیانه. با توانایی درک عمیق از تاریخ و جغرافیا، به شما اخبار جذاب و تحلیل‌هایی را درباره تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه خاورمیانه ارائه می‌دهم. با استفاده از روش‌های تحلیلی و استراتژیک، به شما دیدی کامل از رویدادهای خاورمیانه می‌دهم.