لزوم بازسازی شبکه آب تهران

مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر لزوم بازسازی شبکه آب پایتخت تأکید کرد.

به گزارش سرخط نیوز، علی نصیری در جلسه امروز شورای شهر در جریان بررسی گزارش مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه گام‌های خوبی در حوزه آب در این دوره مدیریت شهری برداشته شده است، گفت: مصوبه شورا تحت عنوان آبرسانی اضطراری یک مصوبه مترقی است که در آن به تشکیل کارگروهی برای پایش اشاره شده است که در آن رئیس، دبیر و اعضای کارگروه تعیین شده؛ اما در این دوره حتی یک جلسه هم این کارگروه تشکیل نداده است و البته صلاح دیدند که دبیری کارگروه به سازمان مدیریت بحران واگذار شود و دبیرخانه‌ای هم در این سازمان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، ذخیره‌سازی آب و توزیع آن برای شرایط اضطراری برعهده وزارت نیرو است و شهرداری به عنوان همکار تعیین شده، اظهار کرد: مطالعاتی که درخصوص فروریزش‌ها انجام می‌شود نشان می‌دهد که این مساله به پوسیدگی شبکه آب برمی‌گردد و میزان هدررفت آب به ۴۰ درصد می‌رسد که باید برای بازسازی شبکه برنامه‌ریزی جدی داشت تا هم از هدررفت آب جلوگیری شود و هم مانع ایجاد فروریزش‌ها شد.

انتهای پیام