استان ها

ماجرای یک لعل کبود در سمنان

به گزارش حبرگزاری سرخط نیوز استان سمنان ،سیاوش حیدریه، اصغر صباغیان، مریم گشتاسبی، معراج عمید، احمد صبوری، فاطمه صفی خانی، امیرعلی شکری، ایمان لشگری، مهبانوبرهمتی، حسین نیک فرد، علیرضا اقبالی و ملیکا نصیری و همتا صباغی(صدا) بازیگران این نمایش هستند. سعدالدین نمایشنامه لعل کبود را بر اساس داستانی به همین نام یا عنوان “یاقت کبود” نوشته آرتور کانن دویل خالق معروف شخصیت شرلوک هولمز نوشته است. در این نمایش نیز شخصیت هلمز به دنبال سارق «لعل کبود» می گردد.از دیگر عوامل این نمایش می توان به امیر سلیمانی به عنوان بازیگردان، محدثه مهری به عنوان دستیار کارگردان، سحر باطبی و بهار رامه به عنوالن ساخت عروسک، امیر حسین دلارام به عنوان طراح نور و مهدی قاسمی به عنوان طراحی پوستر اشاره داشت.

ماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنانماجرای یک لعل کبود در سمنان

»عکس ها: عابد میرمعصومی-خبرگزاری سرخط نیوز استان سمنان

46