مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد سیرجان راه‌اندازی می‌شود

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد سیرجان راه‌اندازی می‌شود

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در راستای امضای قرارداد این واحد دانشگاهی و یک شرکت صنعتی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا،‌  به‌منظور تقویت و گسترش همکاری و تعامل دانشگاه و صنعت قراردادی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان به امضای علیرضا پژوه مدیرعامل شرکت و امیررضا بازرگان رئیس این واحد دانشگاهی امضا و مبادله شد.

محور اصلی این قرارداد توسعه زمینه‌های مشترک و همه‌جانبه علمی، پژوهشی و راه‌اندازی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی به‌صورت مشترک ذکر شده است.

به گزارش آنا، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ماهان با حضور در دانشگاه از مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی بازدید کردند.

خروج از نسخه موبایل