عمومی

هوای اصفهان قابل‌قبول و ۴ شهر مجاور آلوده است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۶ صبح دوشنبه هفدهم اردیبهشت با میانگین ۸۸ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۷۱، میدان انقلاب ۹۱، پارک زمزم ۷۵، دانشگاه صنعتی ۵۸، رهنان ۸۶، سپاهان‌شهر ۶۱، بولوار کاوه ۵۹، کردآباد ۶۸، خیابان فرشادی ۶۹، خیابان فیض ۶۲ و ولدان ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با عدد ۴۹ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد و در خیابان احمدآباد با عدد ۱۳۶ و بزرگراه خرازی ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان‌های پروین اعتصامی و زینبیه به ترتیب با عدد ۱۶۹ و ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۵۳، شاهین‌شهر ۵۹، مبارکه ۶۹ و نجف آباد ۶۸ AQI در وضعیت قابل قبول و در زرین شهر با میانگین ۱۲۸، سجزی ۱۲۴، قهجاورستان ۱۳۳ و کاشان ۱۴۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.