عمومی

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

عملیات کور تروریستی چهارشنبه در مسیر گلزار شهدای کرمان برگ دیگری از جنایات دشمنان ملت ایران است که در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.

به گزارش سرخط نیوز، این واقعه دل همه ایرانیان از هر طیف و جناحی را به درد آورد و چهره‌های مطرح در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، ورزشی و… با انتشار دلنوشته‌ها و پیام‌هایی در فضای مجازی به این حادثه تروریستی واکنش نشان دادند.

در ادامه واکنش مجازی برخی از چهره‌های سیاسی را مشاهده می‌کنید:

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

چهره‌های سیاسی درباره حادثه کرمان چه گفتند؟

انتهای پیام