اجاره موتور در دبی

  • عمومیاجاره موتور در دبی

    اجاره خودرو کروک در دبی

    هزینه پارکینگ در دبی مورد دیگردی که قبل از رنت خودرو در دبی باید به آن توجه کنید هزینه پارکینگ در دبی است. فرض کنید ماشین مورد نظر خود را اجاره کرده اید و به محل مورد نظر خود رانندگی کرده اید، حالا ماشین را کجا می خواهید پارک کنید؟ اینجاست که باید با پارکینگ های دبی آشنایی داشته باشید. پارکینگ های دبی دو نوع پارکینگ در دبی موجود دارد 1-پارکینگ عمومی 2-پارکینگ اختصاصی هزینه پارکینگ اختصاصی : اکثر مناطق و مراکز تفریحی و گردشگری در دبی پارکینگ اختصاصی دارند و هزینه پارک خودرو تا چند ساعت رایگان است ولی زمان پارک رایگان که تمام شود باید هزینه ای را به پارکینگ پرداخت کنید که بسته به مکان متفاوت است ولی به صورت کلی حدود 20 درهم می باشد نکته مثبت : بسیاری از مراکز خرید در روز های تعطیل و خاص پارکینگ رایگان دارند هزینه پارکینگ عمومی : هزینه پارکینگ عمومی در دبی در مناطق مختلف شاید کمی متفاوت باشد اما به طور کلی هزینه پارکینگ عمومی در دبی به صورت زیر است. 2 درهم برای یک ساعت 5 درهم برای دو ساعت 8 درهم برای سه ساعت 10 درهم برای 24 ساعت هستند. نکته مثبت 2 : پارکینگ …