تئوری رنگ در طراحی گرافیک

  • عمومیتئوری رنگ در طراحی گرافیک

    روانشناسی رنگ در طراحی پوستر

    روانشناسی رنگ ها در طراحی پوستر طراحی و استفاده از پوسترها امروزه با توجه به تاثیر زیادی که در روند تبلیغات دارد اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در حال حاضر اگر به هر نقطه ای از شهر که بنگیرید پوسترها را در انواع و ابعاد مختلف مشاهده خواهید کرد. از گذشته تا کنون استفاده از پوسترها به نسبت سایر روش های ارزان، موثر و عمومی بوده است. با توجه به اینکه اینگونه تبلیغات بدون هیچگونه هزینه ای در دسترس عموم قرار دارد میتواند در رشد یک کسب و کار موثر واقع شود. با توجه به این تاثیر نوع طراحی پوستر ، بنر لایه باز ،  طرح و رنگ های مورد استفاده در این نوع کار اهمیت زیادی دارد که میتواند در جلب مخاطب تاثیر به سزای داشته باشد. اصول خاص رنگ بندی در طراحی پوستر طراحی پوستر به عنوان یک  طرح اجرایی نزد عموم دارای یکسری اصول و قواعد خاص خود است که باید حتما از سمت طراح مورد توجه باشد. حال این اصول بر مبناهای مختلفی چیده شده اند که مهمترین آن نوع پالت رنگی مورد استفاده در این طرح هاست. اگر طراحان بتوانند در پیاده سازی طرح خود از روانشناسی رنگ ها به درستی استفاده کنند و …