فیلم هرس انگور

  • اقتصادیفیلم هرس انگور

    هرس انگور یک ساله

    بهترین فصل هرس شاخه های درخت انگور یا درخت مو در ایران به نقل از گردو میاندوآب پالیز، هرس درختان انگور یک وظیفه مهم برای حفظ سلامت آنها و با هدف افزایش تولید میوه است. زمان هرس بستگی به نوع درخت انگور دارد، اما دستورالعمل های کلی وجود دارد که می توان از آنها پیروی کرد. در منطق سردسیر که امکان یخزدگی وجود دارد باید هرس درخت انگور دیرتر انجام شود ولی قبل از شروع جوانه زنی. کشاورزان به صورت سنتی در برخی از شهرهای ایران زمان مناسب هرس درخت مو را بعد از ۱۳ بدر میدانند. بهترین زمان هرس درخت مو یا درخت تاک با توجه به گونه برای انگورهای برگریز بهتر است در اواخر زمستان یا اوایل بهار قبل از شروع رشد جوانه ها هرس شود. این به درخت انگور اجازه می دهد تا انرژی خود را بر روی رشد جدید و شاخه های بارده تولید شده از سال قبل متمرکز کند. هرس در طول فصل رشد می تواند منجر به هدر رفتن رشد جدید شود و همچنین می تواند خطر ابتلا به بیماری را افزایش دهد. برای انگورهای همیشه سبز بهتر است در اواخر زمستان یا اوایل بهار زمانی که انگورها هنوز خواب هستند هرس شوند. این …