قیمت دستگاه بخار کارواش

  • اقتصادیقیمت دستگاه بخار کارواش

    مزایای کارواش بخار چیست؟

    دلایل برتری کارواش بخار بسیار قابل توجه است. اگر بخواهیم مزایای کارواش بخار را بصورت دقیق بررسی کنیم بهتر است را در نظر بگیریم. دلایل برتری کارواش بخار – مزایای روشویی خودرو با بخار اولین موردی که در این زمینه بسیار قابل توجه است میزان مصرف آب است. در روش های سنتی و کارواش اتوماتیک برای شستشوی خودرو با آلودگی متوسط حداقل 80 لیتر آب مورد نیاز است. اما ساختار فیزیکی بخار با آب تفاوت های زیادی دارد به همین دلیل میزان مصرف اب در کارواش بخار بسیار کمتر و در حدود یک بیستم روشهای معمول سنتی است. حجم بخار آب در مقایسه با آب مایع بسیار بیشتر است و زمانی که با فشار بالا به سطح پاشیده می شود توانایی پاک کنندگی بسیار بالایی پیدا می کند. همچنین دمای بخار بسیار بالاست. حل شدن چربی ها و کثیفی در دمای  بالای بخار که در اکثر موارد بسیار بیشتر از آب جوش است خیلی راحت صورت می پذیرد. تمیز کاری سطوح در بازه دمایی بخار (60 الی 160 درجه سانتیگراد) با دقت زیادی انجام خواهد شد. سطوح شستشو داده شده با بخار بصورت نانومتری تمیز شده و هرگونه ذرات کثیفی از روی ان تمیز خواهد شد. این ویژگی باعث می …