میزان تمکن مالی برای ویزای توریستی کانادا

  • بین المللمیزان تمکن مالی برای ویزای توریستی کانادا

    چرا کانادا در ایران سفارت ندارد؟

    روابط رسمی دیپلماتیک بین دولت های ایران و در سال ۱۹۵۵ به دنبال افتتاح نمایندگی ایران در شهر در سال ۱۹۵۶ و سپس اعزام اولین رئیس هیئت کانادایی به تهران در سال ۱۹۵۹ برقرار شد. پس از برقراری این ارتباط، دو کشور توانستند پیشرفت های چشمگیری حاصل کنند و روابط تجاری بین ایران و کانادا با حضور هزار کارگران و پیمانکاران کانادایی در دهه ۱۹۷۰ در کشور ایران شکل گرفت. سفارت کانادا در کشور ایران در طول دوره انقلاب اسلامی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه داد. اما در سال ۱۹۸۰ به دنبال یک سری اتفاقات این سفارت در کشور ایران بسته شد. در پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ کانادا تیم بزرگی از ناظران نظامی را تحت دستور سازمان ملل برای کمک به نظارت بر آتش بس فرستاد. همین موضوع سبب شد که مجدداً با نام سفیر در سال ۱۹۹۰ در کشور ایران بازگشایی شود. در طول دهه ۹۰ روابط تجاری بین کشور ایران و کشور کانادا گسترش زیادی پیدا کرد و ایران یکی از نمایندگان شرکت ‌های تجاری کانادا در خاورمیانه شد. این موضوع تاثیر خوبی بر اقتصاد ایران و کانادا گذاشت. این دو کشور به صورت دیپلماتیک تا سپتامبر ۲۰۱۲ با یکدیگر ارتباط داشتند. ولی …