نحوه نصب نوار نقاله

  • عمومیConveyor guidance

    هدایت نوار نقاله

    معرفی انواع رولیک‌هایوسیله اصلی نگهدارنده نوار نقاله، رولیک Roller است. یک رولیک شامل یک یا چند رولر است که هر رولر یک یا چند بیرینگ برای اطمینان از دوران آزاد دارد. رولرها بوسیله یک پایه نصب شده روی تراورس کانوایر نگهداشته می شوند یا از آن آویزان می شوند. رولیک ها بیشترین فراوانی را در اجزای کانوایر دارند. هم از نظر تعداد در یک کانوایر و هم انواع موجود. انواع بسیار زیادی وجود دارد، اما همه آنها وظایف مشترکی دارند، آن ها باید نوار و بار را شکل داده و نگه دارند در حالیکه توان موردنیاز برای انتقال مواد را به حداقل برسانند. در این مقاله قصد داریم با رولیک ها و انواع آن بیشتر آشنا شویم. رولیک های باربر رولیک های باربر، نوار را هنگام حمل بار نگه می دارند. آنها در طرحهای تخت و تغاری موجود است. اغلب طرح تخت شامل یک رولر افقی تکی برای نوارهای تخت مثل بلت فیدرها می باشد. معمولا رولیک تغاری شامل سه رولر است. یکی افقی در وسط و دو رولر کج در طرفین. زاویه رولیک های کج نسبت به افق زاویه تغاری گفته می شود. معمولا می باشد، البته مواردی هم هست که طول رولر وسط بلندتر است که رولیک برداشت …