هزینه مجوز ساخت خانه

  • عمومیهزینه مجوز ساخت خانه

    برای گرفتن پروانه ساخت به کجا مراجعه کنیم؟

    پروانه ساختمان، سندی است که پس از ارائه مدارک لازم، نظیر نقشه ها و سند مالکیت و پس از طی کردن مراحل اخذ پروانه ساختمان یعنی تشکیل پرونده و پرداخت عوارض، از سوی شهرداری تهران صادر شده و به معنای مجوز قانونی ساخت و ساز می باشد. هزینه های این پروانه، بر مبنای مواردی، نظیر متراژ پروژه تعیین می گردد و مدت اعتبار پروانه صادره، 2 سال از تاریخ صدور، خواهد بود. ساختمان سازی، یکی از حیطه هایی است که افراد بسیاری، به فعالیت در آن مشغول هستند و از آن جا که ساختمان سازی، ارتباط مستقیمی با نما و فضای شهری داشته و از طرفی، بر جان و سلامت افرادی که بعد ها در آن ساکن می شوند، ارتباط دارد، باید، به صورت درست و اصولی و مطابق قوانین، انجام گیرد. در همین راستا، در قانون، اخذ برخی مجوزها و مدارک، برای شروع قانونی ساختمان سازی، ضروری دانسته شده که پروانه ساختمان، یکی از آن ها می باشد. بدون دریافت این مجوزها، سازندگان، مشمول جریمه خواهند شد و نمی توانند، از تسهیلاتی مانند بیمه کارگران، دریافت وام ساخت و ساز از بانک ها و موارد دیگر، استفاده کنند. با توجه به اینکه، دریافت و نحوه صدور جواز ساختمان، شرایط مخصوص به خود را دارد، …